Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2022
x

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων σχολικών κτιρίων α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 εντάχθηκε με απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη η χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης τριών επιπλέον σχολικών κτηρίων στη Φλώρινα, συνολικού προϋπολογισμού 834.000 ευρώ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) της Φλώρινας.

Πρόκειται για τις Πράξεις:

Τίτλος Πράξης

Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)

Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

395.000

Ενεργειακή Αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας

180.000

Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Γυμνάσιου Φλώρινας

259.000

ΣΥΝΟΛΟ

834.000


Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων σχολικών κτιρίων α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και με την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η αναβάθμιση των κτηρίων αφορά  παρεμβάσεις θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων, αντικατάσταση κουφωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων ψύξης – θέρμανσης και τοποθέτηση φωτιστικών νέας τεχνολογίας (LED) κ.α.

Δικαιούχος της Πρόσκλησης είναι ο δήμος Φλώρινας, καθώς και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση μαζί του.

Σημειώνεται ότι από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας χρηματοδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση επιπλέον 12 σχολικών κτιρίων συνολικού προϋπολογισμού 3.342.100 ευρώ στην Π.Ε. Φλώρινας, τα οποία, όμως χωροθετούνται εκτός της περιοχής παρέμβασης του ΒΑΑ Φλώρινας.

Τα έργα εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ