Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021
x

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Με την εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις στην υπουργική απόφαση, η οποία είχε προηγηθεί και απαγόρευε τις εξετάσεις οδήγησης λόγω lockdown.

Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση η πραγματοποίηση μαθημάτων αλλά και εξετάσεων για την απόκτηση επαγγελματικών διπλωμάτων οδήγησης, σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Με την εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις στην υπουργική απόφαση, η οποία είχε προηγηθεί και απαγόρευε τις εξετάσεις οδήγησης κατά τη διάρκεια του καθολικού lockdown.

Ειδικότερα, αναστέλλεται έως και τις 30 Νοεμβρίου η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς που αφορά στις μοτοσικλέτες και στα αυτοκίνητα (κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β & ΒΕ).

Αντίθετα, επιτρέπεται η διενέργεια:

    Μαθημάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων για την απόκτηση άδειας οδήγησης για φορτηγά και λεωφορεία (κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D & DE.

    Μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς εμπορευμάτων/επιβατών.

    Θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων των ως άνω κατηγοριών.

    Θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι.

Η διενέργεια των ανωτέρω υλοποιείται υπό την προϋπόθεση τήρησης των σχετικών μέτρων και κανόνων που έχουν οριστεί. Επιπροσθέτως, η διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται υπό την προϋπόθεση ορισμού ενός υποψηφίου ανά εξεταστική επιτροπή.

Οι απαιτήσεις για τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου και μέγιστου αριθμού πέντε (5) εκπαιδευόμενων που ορίζονται, αφορούν στη διενέργεια μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης, μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. και θεωρητικών εξετάσεων.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ