Τρίτη 2 Μαρτίου 2021
x

ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΡΩΝ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ 451.500 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 451.500 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε δύο επιχειρήσεις, ενώ συνελήφθησαν έξι άτομα.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 14.01.2021 συνολικά 81.357 ελέγχους και κατέγραψαν 1.421 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 451.500 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε δύο επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (71.788).

Αναλυτικά:

1. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε έξι συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.

2. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ενός ημεδαπού για διοργάνωση συνάθροισης και επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ. Σε πέντε παραβρισκόμενους επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 1.500 ευρώ (5x300 ευρώ=1.500 ευρώ) για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

3. Επιβλήθηκε από την ΕΛΑΣ πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ και 15 ημέρες αναστολής λειτουργίας σε πωλητή λαϊκής αγοράς για μη τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων μεταξύ των πάγκων, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

4. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ενός ιδιοκτήτη καφενείου και επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ για παράβαση της αναστολής, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

5. Επιβλήθηκε από την ΕΛΑΣ πρόστιμο 3.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) για παράβαση της αναστολής καθώς και στους δύο πελάτες επιβλήθηκε το πρόστιμο 300 ευρώ (2x300 ευρώ=600 ευρώ) για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

6. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ενός ημεδαπού υπαλλήλου ανθοπωλείου και επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ για παράβαση της αναστολής λειτουργίας στην, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

7. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ενός αλλοδαπού υπαλλήλου κομμωτηρίου και επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ για παράβαση της αναστολής λειτουργίας, επιβλήθηκε επίσης ένα πρόστιμο 300 ευρώ σε πελάτη για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

8. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε σύλληψη δύο ημεδαπών (υπαλλήλου και ιδιοκτήτη) για λειτουργία καφετέριας με εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών και επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας, επίσης επιβλήθηκαν τρία (3) πρόστιμα ύψους 300 ευρώ (3x300 ευρώ=900 ευρώ) για άσκοπη μετακίνηση στην, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

9. Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300 ευρώ σε 11 φυσικά πρόσωπα(11x300 ευρώ=3.300 ευρώ) για μη χρήση μάσκας – άσκοπη μετακίνηση και πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ για λοιπές παραβάσεις.

10. Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300 ευρώ σε 11 φυσικά πρόσωπα (11x300 ευρώ=3.300 ευρώ).

11. Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ σε δύο φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά 1.518 κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονται για την επανεκκίνηση εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων ειδικής λειτουργίας. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ