Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021
x

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟ

Τους «μύθους και τις αλήθειες» για τη Νέα Επενδυτική Συμφωνία της Ελληνικός Χρυσός με το Ελληνικό Δημόσιο παραθέτουν πηγές της εταιρείας

Πολλά fake news έχουν δει το τελευταίο διάστημα το φως της επικαιρότητας σχετικά με τη νέα συμφωνία της Ελληνικός Χρυσός με το Ελληνικό Δημόσιο, τονίζουν πηγές της εταιρείας.

Από την αρχή της μεταλλευτικής της δραστηριότητας, σημειώνουν, «η εταιρεία έδωσε πνοή στα Μεταλλεία Κασσάνδρας και έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, ενώ με τη νέα επενδυτική συμφωνία δεσμεύεται για περαιτέρω ενίσχυση της εθνικής και τοπικής οικονομίας».

Η εταιρεία τονίζει ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί η αλήθεια και να μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις για την πολυ-συζητημένη νέα συμφωνία της Ελληνικός Χρυσός, παραθέτοντας τους «μύθους και τις αλήθειες» για τη νέα επένδυση:

Fake News: Η νέα σύμβαση ζημιώνει το Ελληνικό Δημόσιο, προβλέπει χαμηλά μεταλλευτικά τέλη και η εταιρεία θα μπορεί να φορο-αποφεύγει εξάγοντας αφορολόγητα μερίσματα στο εξωτερικό.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η νέα σύμβαση μόνο ζημιογόνος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, εφόσον διασφαλίζει αυξημένα έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο και πολλαπλά οφέλη για τη χώρα μας. Ας αναλύσουμε όμως ένα-ένα τα θέματα. Η προστασία των εισαγομένων από το εξωτερικό κεφαλαίων αποτελεί πάγιο στοιχείο της ελληνικής νομοθεσίας, αφορά όλες τις ξένες επενδύσεις και αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα στο άρθρο 107 παρ. 1. Επιπλέον, όλες οι συμβάσεις για αντίστοιχης εμβέλειας Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη χώρα μας προβλέπουν την ελευθερία στην διακίνηση κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό, με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της Ε.Ε., ώστε σε περίπτωση εφαρμογής έκτακτων περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων από τη χώρα μας (πχ. capital controls), να προστατεύονται οι επενδύσεις. Επίσης, η πρόβλεψη αυτή επιτρέπει την εισαγωγή συναλλάγματος στην Ελλάδα, κάτι που είναι πρωτεύον ζητούμενο για τη χώρα μας. Όλα τα μερίσματα και τα κέρδη που προκύπτουν από τη λειτουργία της εταιρείας θα φορολογούνται στη Ελλάδα και σύμφωνα με τους συντελεστές που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία. Όσον αφορά τα μεταλλευτικά τέλη, καθιερώνεται αυξημένο πρόσθετο μεταλλευτικό τέλος (+10%) πέραν του νόμιμου μεταλλευτικού τέλους που αυξάνει τα κρατικά έσοδα από τα μεταλλευτικά τέλη σε 191 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι τα μεταλλευτικά τέλη που προβλέπονται από τη νέα σύμβαση είναι από τα υψηλότερα τέλη που εφαρμόζονται διεθνώς. Ενδεικτικά, ο συντελεστής τέλους στην Ελλάδα φτάνει έως 6% όταν στον Καναδά φτάνει στο 2%, στην Αυστραλία το 5%, στην Τουρκία το 4%, στην Αργεντινή το 3%, στη Βραζιλία το 1,5%, στην Νότια Αφρική το 5%.

Παράλληλα, το νέο επενδυτικό σχέδιο προβλέπει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων το ποσό $1 δισ. δολάρια εντός της πρώτης πενταετίας υλοποίησης της επένδυσης, ενώ αποδίδει πλέον των 2 δισ. ευρώ έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο από φόρους και μεταλλευτικά τέλη, και συνεπάγεται σημαντική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών που εκτιμώνται σε 11,3 δισ. ευρώ με συνακόλουθη εισροή συναλλάγματος και ενδυνάμωση του εγχώριου μεταλλευτικού κλάδου. Είναι εμφανές πως το όφελος για το ελληνικό κράτος είναι πολύ σημαντικό.

Fake News: Η νέα σύμβαση δίνει στην εταιρεία το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και αν υπάρξουν διαφορές με το Δημόσιο, τότε θα επιληφθεί ξένο δικαστήριο και όχι η Ελληνική Δικαιοσύνη…

ΑΛΗΘΕΙΑ: Με τη νέα αυτή συμφωνία δημιουργείται ένα διαφανές πλαίσιο διακυβέρνησης που προστατεύει τα συμφέροντα του Δημοσίου, κρίνεται από το Ελληνικό Δίκαιο και φέρνει στην περιοχή έργα και επενδύσεις, ενώ η σύμβαση εκσυγχρονίζεται και εναρμονίζεται με το ισχύον πλαίσιο στις συμβάσεις με διεθνοποιημένο χαρακτήρα.

Για πρώτη φορά, δημιουργούνται επιτροπές και διαδικασίες για την αποτελεσματική διακυβέρνηση του έργου, που μειώνουν τη γραφειοκρατία και ελέγχουν την εφαρμογή των όρων της σύμβασης, με το Δημόσιο να διατηρεί τον τελευταίο λόγο σε κάθε πιθανή αλλαγή των όρων της Σύμβασης και απαιτείται η έγγραφη συναίνεσή του για οποιαδήποτε μεταβολή, τροποποίηση ή επικαιροποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον, η σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν υπάρχει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε ξένο Δίκαιο. Ακόμη και στη περίπτωση της Διεθνούς Διαιτησίας που προβλέπεται στη σύμβαση για την επίλυση διαφορών και σύμφωνα με την κοινή πρακτική διαιτησία θα βασίζεται στο Ελληνικό Δίκαιο, οι συνεδριάσεις θα γίνονται στην Αθήνα και θα διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τους κανόνες και υπό την αιγίδα του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC).

Fake News: Η εταιρεία δεν σκοπεύει να προχωρήσει με την μεταλλουργία και έχει παραβιάσει τους όρους της σύμβασης.

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η μεταλλουργία παραμένει ενεργός στόχος και δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός στη νέα συμφωνία. Επιπλέον, η  εταιρία έχει δεσμευτεί για την υποβολή νέας πρότασης για τη μονάδα μεταλλουργίας εντός δύο ετών, προτείνοντας τη βέλτιστη δυνατή οικονομική και περιβαλλοντική λύση βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων που έχουν επέλθει στον κλάδο. Η μελέτη θα αξιολογηθεί και εφόσον εγκριθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, η  εταιρεία θα προχωρήσει στην άμεση υλοποίησή της. Περαιτέρω, η πρόταση μεταλλουργίας θα αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με δημόσια διαβούλευση και εμπλοκή του Δήμου και των τοπικών φορέων. Μέχρι τότε, καθιερώνεται η τοπική παραγωγή τόσο συμπυκνωμάτων μετάλλων όσο και προϊόντων χρυσού σε ποσοστό έως 20% (ράβδοι doré) και θεσμοθετείται πρόσθετο μεταλλευτικό τέλος (+10%), το οποίο θα εφαρμόζεται σε όλο το περιεχόμενο των εξορυσσόμενων μετάλλων. Τα μεταλλευτικά τέλη θα αποδώσουν επιπρόσθετα περί τα €190+ εκατ. και συνολικά τα έσοδα για το Δημόσιο εκτιμώνται σε €2 δισ..

Με τη νέα Επενδυτική Συμφωνία κατοχυρώνονται όροι προηγμένης μεταλλευτικής δραστηριότητας και επενδυτικού δικαίου, που προβλέπουν σημαντικά οφέλη για το κράτος και τις τοπικές κοινωνίες. Όλα τα υπόλοιπα είναι μύθοι».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ