Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022
x

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Το ελληνικό ερευνητικό πρόγραμμα Spermogene στοχεύει στον προσδιορισμό του γενετικού προφίλ της ανδρικής υπογονιμότητας.

Η ερευνητική ομάδα του Embryolab και του BIOZ, στο πλαίσιο του προγράμματος Spermogene πραγματοποίησαν και δημοσιεύουν μελέτη η οποία ερευνά κατά πόσο τα lncRNAs επηρεάζουν την ανδρική γονιμότητα και με ποιον τρόπο.

Το ελληνικό ερευνητικό πρόγραμμα Spermogene στοχεύει στον προσδιορισμό του γενετικού προφίλ της ανδρικής υπογονιμότητας στην κάθε της έκφραση, και στη συνέχεια στην ανάπτυξη ενός πολύτιμου διαγνωστικού εργαλείου με το οποίο θα μπορεί αξιόπιστα να γίνεται η εκτίμηση της ανδρικής γονιμότητας  με μια απλή λήψη αίματος από τον εξεταζόμενο άνδρα. Το τεστ θα μπορεί να κατατάσσει τον κάθε έναν σε μια κατηγορία σπέρματος, γονιμού ή υπογόνιμου, σύμφωνα με το γενετικό του προφίλ.

Τα νέα επιστημονικά δεδομένα θα συνδράμουν στην καλύτερη κατανόηση της γενετικής βάσης της ανδρικής υπογονιμότητας και θα συνδράμουν στην ανάπτυξη μεθόδων διάγνωσης και τρόπων θεραπείας της.   

Οι πρωτοπόροι επιστήμονες του Spermogene απευθύνουν κάλεσμα σε όλους τους άνδρες και ζητούν την εθελοντική τους συμμετοχή στο πρώτο ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στη διάγνωση της ανδρικής υπογονιμότητας που υλοποιείται στην Ελλάδα, από τη Mονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Embryolab σε συνεργασία με το ΒΙΟΖ – Εργαστήριο Γενετικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα, δε θα προσφέρει μόνο πολύτιμη βοήθεια για την κατασκευή του διαγνωστικού τεστ, αλλά και σε επίπεδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η νέα βάση δεδομένων που θα είναι ειδικά κατασκευασμένη για τον Ελληνικό πληθυσμό, θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των κληρονομούμενων μεταλλάξεων και επομένως στον ακριβέστερο προσδιορισμό της πιθανότητας οι απόγονοι να φέρουν τις συγκεκριμένες μεταλλάξεις.

Η κ. Αικατερίνη Μούτου, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους άνδρες να συμμετέχουν εθελοντικά στο πρωτοποριακό πρόγραμμα: "Η πρώτη μαζική μελέτη ολόκληρου του γονιδιώματος για την ανδρική υπογονιμότητα στον Ελληνικό πληθυσμό αποτελεί την έναρξη μιας σειράς μελετών οι οποίες θα διερευνήσουν σε βάθος τη γενετική βάση μιας δυσλειτουργίας που πλήττει αυτή τη στιγμή 1 στα 2 ζευγάρια παγκόσμια. Το Spermogene χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ τη συμμετοχή των εθελοντών, οι οποίοι θα στηρίξουν το έργο των γενετιστών, για την ανάδειξη μορίων και μονοπατιών που εμπλέκονται στην εκδήλωση της ανδρικής υπογονιμότητας, σχεδιάζοντας παράλληλα στρατηγικές διαχείρισης και θεραπείας του προβλήματος, για την επίτευξη υγιούς κύησης".

H κ. Αλεξία Χατζηπαρασίδου MSc. PMI-RMP, Σύμβουλος Κλινικής Εμβρυολογίας, Διευθύντρια Embryolab Academy, Συνιδρύτρια Embryolab, δήλωσε: "Περίπου το 40% των ανδρών αντιμετωπίζουν διαταραχές στη γονιμότητά τους ενώ 1 στους 10 υπογόνιμους άνδρες πάσχουν από αζωοσπερμία. Σήμερα, ελλείψει αποτελεσματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων, η πλειοψηφία των υπογόνιμων ανδρών καταφεύγουν σε μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προκειμένου να γίνουν γονείς. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας που άνδρες με σοβαρές διαταραχές γονιμότητας μπορούυν να αποκτήσουν το δικό τους παιδί και να περάσουν τα γονίδιά τους στην επόμενη γενιά! Το Spermogene ειναι μια μεγάλη ερευνητική προσπάθεια που γίνεται από Έλληνες επιστήμονες και η οποία αποσκοπεί στο να διευκρινίσει τη γενετική βάση της ανδρικής υπογονιμότητας. Τα αναμενόμενα οφέλη είναι πολλαπλά! Θα αποτελέσει την βάση για βελτίωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών μας μέσων αλλά και για πρώτη φορά θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε και να προσδιορίσουμε ποιες περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας έχουν κληρονομικό χαρακτήρα! Τα πρώτα μας ευρήματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και ανοίγουν νέους δρόμους για την διάγνωση, θεραπεία και αντιμετώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας! Η επιστήμη που υπηρετεί τον άνθρωπο και χάρη σε αυτή εκατομμύρια υπογόνιμοι άνδρες αποκτούν τα δικά τους παιδιά τώρα ζητά την στήριξη όλων των υπογόνιμων ανδρών, για να μπορέσει να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και να αναπτύξει αποτελεσματικότερους τρόπους διάγνωσης, θεραπείας και αντιμετώπισης της ανδρικής υπογονιμότητας. 'Ολοι εμείς οι επιστήμονες του Spermogene ονειρευόμαστε ένα μέλλον όπου η ανδρική υπογονιμότητα θα θεραπεύεται και η δυνατότητα για τον κάθε άνδρα να αποκτήσει το παιδί του θα είναι δεδομένη!"

Μάθετε εδώ που και πώς θα γίνετε spermongener.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ