Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022
x

ΑΙΤΗΜΑ ΕΕΘ ΣΤΟΝ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το αίτημα προς τον δήμο κατατέθηκε καθώς οι οικονομικές απώλειες λόγω της υγειονομικής κρίσης στους παραπάνω κλάδους είναι τεράστιες.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και η επιτροπή Αγοράς και Συνεργασίας με την Αυτοδιοίκηση, όπως είχε πράξει και το περασμένο έτος, κατέθεσε εκ νέου επιστολή με αποδέκτες τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα και τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μιχαήλ Κούπκα, μέσω της οποίας καταθέτει αίτημα παράτασης στην έκδοση και ανανέωση αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων και καταβολής του ανάλογου τέλους, χωρίς προσαυξήσεις, για καταστήματα εμπορικά και υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Το συγκεκριμένο αίτημα κατατέθηκε καθώς οι οικονομικές απώλειες λόγω της υγειονομικής κρίσης στους παραπάνω κλάδους είναι τεράστιες.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ