Δευτέρα 23 Μαΐου 2022
x

ΕΒΕΘ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΘ

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 16 διδακτικές ώρες και θα υλοποιηθεί σε 4 διαδικτυακές συναντήσεις - Η διδασκαλία θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως.

Ένα νέο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με τη χρήση του WooCommerce» συνδιοργανώνουν στις 31 Ιανουαρίου - 3 Φεβρουαρίου το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το καινούργιο αυτό σεμινάριο του ΕΒΕΘ εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την αναλυτική ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας στον τομέα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 16 διδακτικές ώρες και θα υλοποιηθεί σε 4 διαδικτυακές συναντήσεις (4 ωρών η κάθε μία) κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη και τις ώρες 17.00-20.00.

Η διδασκαλία θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως, μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και οι εισηγητές θα είναι μέλη ΔΕΠ του ΑΠΘ.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα ξεπερνά τα 30 άτομα, ανά τμήμα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαδραστικότητα και η σωστή επικοινωνία μεταξύ εισηγητή και συμμετεχόντων.

Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή βεβαίωση παρακολούθησης.

Για την απονομή του πιστοποιητικού επιμόρφωσης, οι συμμετέχοντες θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση/αξιολόγηση, ενώ το ποσοστό των απουσιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνόλου των διδακτικών ωρών. Σε διαφορετική περίπτωση απονέμεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το κόστος παρακολούθησης είναι 100 ευρώ, κατ’ άτομο, εφόσον η επιχείρηση - μέλος του ΕΒΕΘ από την οποία προέρχεται ο συμμετέχων έχει καταβάλει τη συνδρομή τρέχοντος έτους στο Επιμελητήριο. Για τους λοιπούς, το ποσό συμμετοχής ανέρχεται στα 130 ευρώ. Για το πρόγραμμα του σεμιναρίου πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν το online Δελτίο Συμμετοχής.

Επιστημονικός Υπεύθυνος/Διδάσκων: Δρ. Σταμάτιος Τζελέπης, Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο Δρ. Σταμάτιος Τζελέπης είναι Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην επιστήμη της Πληροφορικής και κάτοχος Διπλώματος στη Διοίκηση επιχειρήσεων. Έχει 30 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως Μηχανικός Λογισμικού. Υλοποίησε έργα πληροφορικής και ανάπτυξης λογισμικού σε τράπεζες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε οργανισμούς του Δημοσίου. Συμμετείχε, επίσης, σε 4 ερευνητικά έργα Ελλάδος και Ευρώπης.

Σημειώνεται ότι θα ακολουθήσουν άλλα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα με την εξής θεματολογία:

-Διαδικτυακές Συναλλαγές (Online Payments, Transaction processing, Payment Gateways), 14/02/2022 – 17/02/2022

-Ηλεκτρονική ασφάλεια και προστασία για επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, 28/02/2022 – 03/03/2022
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ