Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
x

INTERLIFE: ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, τα κέρδη του 2019 έφθασαν τα 15,16 εκατ. €, έναντι 5,44 εκατ. € το 2018.

Αύξηση κατά 178,6% στα κέρδη προ φόρων εμφάνισε κατά το Α’ Εξάμηνο του 2019 η INTERLIFE Ασφαλιστική σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018. Τα κέρδη του 2019 έφθασαν τα 15,16 εκατ.ευρώ έναντι 5,44 εκατ.ευρώ το 2018.

Παράλληλα, το σύνολο της Εγγεγραμμένης Παραγωγής της, αυξήθηκε κατά 5,83% (33,8 εκατ. έναντι 31,9 εκατ. το A’ Εξάμηνο του 2018) ενώ η σχέση παραγωγής μεταξύ Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών διαμορφώθηκε σε 61% - 39%. Οι Κλάδοι που ξεχώρισαν το 2019 και κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις, είναι: Γενική Αστική Ευθύνη +67%, Ιατρικές Δαπάνες +42%, Βοήθεια εν γένει +14%, Προστασία Εισοδήματος +12%. Τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα, σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, αυξήθηκαν κατά 5,28%. ενώ οι Καθαρές Αποζημιώσεις (συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής Ασφαλιστικών Προβλέψεων) αυξήθηκαν κατά 22,85% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Άνοδος Ενεργητικού, Επενδύσεων & Ιδίων Κεφαλαίων

Σημαντική άνοδος σημειώθηκε επίσης και στα υπόλοιπα μεγέθη της εταιρείας με το σύνολο του ενεργητικού να αυξάνεται κατά 12,58% (από 194,66 εκατ. στις 31/12/2018 σε 219,15 εκατ. την 30/6/2019), το σύνολο των Επενδύσεων & Διαθεσίμων κατά 10,23% (από 173,16 εκατ. στις 31/12/2018 σε 190,87 εκατ. την 30/6/2019), ενώ τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 14,68 % (από 75,54 εκατ. στις 31/12/2018 σε 86,63 εκατ. στις 30/6/2019).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ