Παρασκευή 14 Μαΐου 2021
x

ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΙ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΔΕΘ - ΖΗΤΟΥΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ο Σύλλογος Πολεοδόμων και Αρχιτεκτόνων σημειώνει πως με το προωθούμενο σχέδιο καταστρέφεται η δυνατότητα η πόλη να αποκτήσει έναν πνεύμονα πρασίνου.

Κατά του σχεδίου ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τάσσεται ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Αρχιτεκτόνων (ΣΕΠΟΧ), τονίζοντας πως το προωθούμενο σχέδιο «είναι αντίθετο με τους στόχους όλων των σχεδίων που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς για τη Θεσσαλονίκη και τα οποία προβλέπουν να δημιουργηθεί στον χώρο αυτό "Μητροπολιτικό Πάρκο πολιτισμού και πρασίνου"». Χαρακτηρίζει, δε, αδιανόητο το γεγονός ότι η πόλη με το λιγότερο πράσινο ανά κάτοικο στην ΕΕ και την Ελλάδα «καταστρέφει τη μοναδική δυνατότητα που έχει να αποκτήσει έναν αξιόλογο πνεύμονα πρασίνου όπως τον πρωτοσχεδίασε ο οραματιστής Εμπράρ».

Αφού επισημαίνει παλαιότερες προτάσεις και το χωροταξικό πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο Σύλλογος σημειώνει πως με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο που προωθείται για έκδοση Π.Δ., «προβλέπεται να κατασκευαστούν ξενοδοχείο, εμπορικό και χρηματοοικονομικό κέντρο, γιγάντιος υπόγειος χώρος στάθμευσης και νέες εγκαταστάσεις για την εκθεσιακή δραστηριότητα», σχεδιασμός με τον οποίο «φορτώνεται η περιοχή με κατασκευές και δραστηριότητες οι οποίες θα επιβαρύνουν κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά, λειτουργικά και αισθητικά την ευρύτερη περιοχή».

Συμπληρώνει, δε, πως οι προτεινόμενοι όροι δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις προοιωνίζουν ένα πυκνοδομημένο περιβάλλον, με ψηλή δόμηση και εντατικές χρήσεις, «επιβαρύνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης».

«Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί αδιανόητο η πόλη με το λιγότερο πράσινο ανά κάτοικο στην ΕΕ και την Ελλάδα, παραβιάζοντας σύνταγμα, νόμους και αποφάσεις της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, να καταστρέφει τη μοναδική δυνατότητα που έχει να αποκτήσει έναν αξιόλογο πνεύμονα πρασίνου και λειτουργιών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της, που θα ενώνει το παράκτιο μέτωπο με το δάσος του Σέιχ Σου, όπως τον πρωτοσχεδίασε ο οραματιστής Εμπράρ και όπως έχει καταγραφεί στη συνείδηση των κατοίκων της», καταλήγει ο Σύλλογος.

Διαβάστε ακόμη: Μπροστάρης ο μητροπολίτης Βαρνάβας στο μέτωπο επτά δημάρχων για ΔΕΘ στα δυτικά

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΠΟΧ:

Το προωθούμενο από την ΔΕΘ-Helexpo AE σχέδιο «ανάπλασης» του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι αντίθετο με τους στόχους όλων των σχεδίων που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς για τη Θεσσαλονίκη και τα οποία προβλέπουν να δημιουργηθεί στο χώρο αυτόν «Μητροπολιτικό Πάρκο πολιτισμού και πρασίνου», ώστε η πόλη να γίνει περισσότερο βιώσιμη και φιλική με τους ανθρώπους και τους επισκέπτες της.

Συγκεκριμένα, η πρόταση αναθεώρησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ( 2012) προβλέπει στην περιοχή τη δημιουργία «Μητροπολιτικού Πάρκου πολιτισμού και πρασίνου Θεσσαλονίκης» που «στοχεύει στη διασφάλιση της συνέχειας μεταξύ αυτής και του περιαστικού δάσους, μέσω διαδρόμων πρασίνου και αδόμητων ή αραιοδομημένων περιοχών, ώστε να εξασφαλίζεται ο αερισμός του κέντρου της Θεσσαλονίκης, να εκτονώνεται το φαινόμενος της αστικής νησίδας θερμότητας και να προστατεύεται η αστική οικολογία».

Στην Αναθεώρηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΣΧΑΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (2020), αλλά και σε αυτό που ήταν σε ισχύ από το 2014 προβλέπεται ο ενιαίος φυσικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ελεύθερων χώρων στη λειτουργική Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης και η υλοποίηση Μητροπολιτικού Πάρκου πολιτισμού και πρασίνου στο χώρο της ΔΕΘ, σε συνδυασμό με τη διατήρηση και τον αναπροσανατολισμό της εκθεσιακής δραστηριότητας. Προβλέπεται ακόμη και η προώθηση μεγάλων εμβληματικών αναπλάσεων που θα συνδυάζουν, κατά περίπτωση, κοινωφελείς λειτουργίες, πολιτιστικές λειτουργίες, χώρους σε κοινή χρήση, και ενδεχομένως και άλλες δραστηριότητες, όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ σε συνδυασμό με τη διατήρηση της εκθεσιακής δραστηριότητας. Καθορίζεται δε η εφαρμογή της πολιτικής πρασίνου ως πολιτική πρώτης προτεραιότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου της αστικής νησίδας θερμότητας.

Τέλος, στα διαδοχικά ρυμοτομικά σχέδια η περιοχή της ΔΕΘ ήταν χαρακτηρισμένη ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου με λίγες σημειακές εξαιρέσεις.
 
Με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (ΕΧΣ) που προωθείται για έκδοση Π.Δ., ο χώρος της ΔΕΘ στο κέντρο της πόλης παραδίδεται στην αντιπαροχή. Προβλέπεται να κατασκευαστούν ξενοδοχείο, εμπορικό και χρηματοοικονομικό κέντρο, γιγάντιος υπόγειος χώρος στάθμευσης και νέες εγκαταστάσεις για την εκθεσιακή δραστηριότητα. Με τον σχεδιασμό αυτό φορτώνεται η περιοχή με κατασκευές και δραστηριότητες οι οποίες θα επιβαρύνουν κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά, λειτουργικά και αισθητικά την ευρύτερη περιοχή. Οι προτεινόμενοι όροι δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις προοιωνίζουν ένα πυκνοδομημένο περιβάλλον, με ψηλή δόμηση και εντατικές χρήσεις, επιβαρύνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επένδυσης.

Με βάση τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι το σχέδιο του ΕΧΣ δεν συνάδει με τις πολεοδομικές και υπερκείμενες χωροταξικές ρυθμίσεις, ενώ με την εφαρμογή του εγκαταλείπεται ουσιαστικά όχι μόνο η προοπτική δημιουργίας κοινόχρηστου μητροπολιτικού πάρκου αλλά και η δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ενιαίου λειτουργικού δημόσιου χώρου με συνέπεια να υποβαθμίζεται περαιτέρω το αστικό περιβάλλον.

Ο ΣΕΠΟΧ θεωρεί αδιανόητο η πόλη με το λιγότερο πράσινο ανά κάτοικο στην ΕΕ και την Ελλάδα, παραβιάζοντας σύνταγμα, νόμους και αποφάσεις της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, να καταστρέφει τη μοναδική δυνατότητα που έχει να αποκτήσει έναν αξιόλογο πνεύμονα πρασίνου και λειτουργιών πολιτιστικού ενδιαφέροντος στο κέντρο της, που θα ενώνει το παράκτιο μέτωπο με το δάσος του Σέιχ Σου, όπως τον πρωτοσχεδίασε ο οραματιστής Εμπράρ και όπως έχει καταγραφεί στη συνείδηση των κατοίκων της.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ