Τρίτη 24 Μαΐου 2022
x

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΑ Η ΠΚΜ

Πραγματοποιήθηκε η 4η συνάντηση εταίρων του έργου «e-smartec» για την αστική κινητικότητα με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Με τη συμμετοχή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ), της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιανουαρίου και στις 3 Φεβρουαρίου 2021 η 4η Συνάντηση Εταίρων του έργου «e-smartec» (https://www.interregeurope.eu/e-smartec) του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «Interreg Europe 2014-2020». Η συνάντηση υλοποιήθηκε διαδικτυακά από την Εταιρεία Εμπορίου και Επενδύσεων – Κέντρο Ικανοτήτων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του κρατιδίου του Hessen της Γερμανίας (CC-SUM / HTAI).

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο εκπρόσωπος της «CC-SUM/HTAI» καλωσόρισε τους συμμετέχοντες με ένα «ψηφιακό» ταξίδι στο κρατίδιο του Hessen, αναδεικνύοντας τα κύρια χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις κινητικότητας της περιοχής. Στη συνέχεια, η συντονίστρια του έργου Μαρία Μορφουλάκη από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στην παρουσίασή της έκανε μία επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του έργου.

Το πρώτο θέμα της συνάντησης αφορούσε στη δράση «Ανάπτυξη ικανοτήτων για αποτελεσματική προσέγγιση μάρκετινγκ στον σχεδιασμό της κινητικότητας». Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, η Περιφέρεια του Lazio της Ιταλίας έχει αναπτύξει online εκπαιδευτικό υλικό για τα διαδραστικά μαθήματα κατάρτισης (hands-on training) σχετικά με τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), τις τεχνικές μάρκετινγκ και συμμετοχικότητας καθώς και σχετικές καλές πρακτικές, που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις περιφέρειες του έργου. Οι εκπαιδευτικές δράσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Απριλίου του 2021 και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια, κάθε Περιφέρεια παρουσίασε την κατάσταση του Σχεδίου Δράσης της:

- Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διερευνά δράσεις που σχετίζονται με το Κέντρο Υποστήριξης ΣΒΑΚ (https://www.keyp-svak-rcm.imet.gr) καθώς και λύσεις συνεργασίας για την κινητικότητα στα σχολεία.
- Η Περιφέρεια West Midlands στη Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται επί του παρόντος σε μεταβατικό στάδιο, καθώς οι προτεραιότητες των ενδιαφερομένων έχουν αλλάξει και έχουν μετατοπιστεί στην ενεργό κινητικότητα και τη μικρο-κινητικότητα.
- Η Περιφέρεια του Lazio στην Ιταλία εξετάζει νέες προσεγγίσεις στο σχέδιο δράσης ΣΒΑΚ λόγω της κρίσης του Covid-19 και ιδίως έξυπνη εργασία και επέκταση του δικτύου.
- Η Περιφέρεια της Bratislava στη Σλοβακία σχεδιάζει να αυξήσει τη χρήση των δημόσιων μεταφορών και να τονίσει την ασφάλεια της κυκλοφορίας ενόψει της κρίσης.
- Η Περιφέρεια του Venlo στην Ολλανδία προβλέπει την προώθηση της ενεργού κινητικότητας, της διαχείρισης της στάθμευσης και της κινητικότητας, καθώς και τη μερική αναθεώρηση του περιφερειακού ΣΒΑΚ.
- Τέλος, το σχέδιο δράσης του Hessen στη Γερμανία επικεντρώνεται στην υλοποίηση μιας εργαλειοθήκης για την ενίσχυση της συν-δημιουργίας και του συν-σχεδιασμού μέσω εκπαιδεύσεων, πλατφορμών, οδηγών και εργαλείων gamification.

Ακολούθησε συζήτηση για την εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης και την παρακολούθηση της διαδικασίας, αλλά και τη δράση που αφορά στην «Ανάλυση της δυνατότητας μεταφοράς καλών πρακτικών» και συγκεκριμένα στη διεύρυνση των συμβουλών μεταφοράς καλών πρακτικών των Περιφερειών του «e-smartec» αλλά και στη δυνατότητα μεταφοράς των μεθόδων που προσδιορίζονται στις καλές αυτές πρακτικές.

Μετά από την παρουσίαση του εταίρου «POLIS», ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία του έργου, η συνάντηση έκλεισε με συζήτηση για τη διαχείριση του έργου και τα επόμενα βήματα υλοποίησής του.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη σχετική δημοσίευση του 3ου Ενημερωτικού Δελτίου του έργου «e-smartec» στο δικτυακό κόμβο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=337&pressid=21552

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ