Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022
x

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40

Η επιχειρούμενη υποβάθμιση και απαξίωση του θεσμού των Μουσικών Σχολείων δεν θα περάσει, αναφέρει το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Tην απόσυρση του σημείου 5 του άρθρου 40 από το σχέδιο νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», την επαναδιατύπωση του, τη δημόσια διαβούλευση του και την συμπερίληψη του σε άλλο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘ που θα κατατεθεί προς φήφιση στη βουλή, ζητά ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, το εν λόγω άρθρο, δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, παρά προστέθηκε εκ των υστέρων στο κείμενο του σχεδίου νόμου, αλλά και από το περιεχόμενο του αλλοιώνεται ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας των μουσικών σχολείων «απαλείφοντας την επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών των και απαξιώνοντας επί της ουσίας το θεσμό των εν λόγω σχολείων».

Σε σχετική ανακοίνωσή οι γονείς και οι κηδεμόνες του ΜΣΘ, ζητούν την άμεση εφαρμογή του Ν. Ζ158/1993, άρθρο 8 παρ.5 που αφορά στην απονομή τίτλων μουσικής ειδικότητας, μετά από εξετάσεις, στους αποφοίτους των μουσικών σχολείων, ο οποίος «καταχρηστικά εδώ και πλέον των 18 ετών δεν τηρείται από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία» και την άμεση κάλυψη όλων των αναγκών των μουσικών σχολείων σε διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές.

Μάλιστα, όπως προειδοποιούν σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, «επιφυλασσόμαστε για κλιμάκωση των δράσεων και κινητοποιήσεων μας».

«Η επιχειρούμενη υποβάθμιση και απαξίωση του θεσμού των Μουσικών Σχολείων δεν θα περάσει», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά

Οι γονείς και κηδεμόνες του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης με αφορμή την επικείμενη κατάθεση του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα του σημείου 5, του σχετικού άρθρου 40 προς φήφιση στη βουλή, εν πρώτοις θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον Υπουργό Παιδείας για το ενδιαφέρον του αναφορικά στον εξορθολογισμό ζητημάτων που αφορούν στα μουσικά σχολεία της χώρας.

Λαμβανομένου όμως υπ όψιν αφενός, ότι το ευ λόγω σημείο 5 του άρθρου, που αφορά στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, παρά προστέθηκε εκ των υστέρων στο κείμενο του σχεδίου νόμου, αλλά και ότι από το περιεχόμενο του αλλοιώνεται ο σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας των μουσικών σχολείων απαλείφοντας την επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών των και απαξιώνοντας επί της ουσίας το θεσμό των εν λόγω σχολείων

ΖΗΤΟΥΜΕ από του Υπουργό Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου

• την απόσυρση του σημείου 5 του άρθρου 40 από το ευ λόγω σχέδιο νόμου, την επαναδιατύπωση του, τη δημόσια διαβούλευση του και την συμπερίληψη του σε άλλο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘ που Θα κατατεθεί προς φήφιση στη βουλή
• την άμεση εφαρμογή του Ν. Ζ158/1993, άρθρο 8 παρ.5 που αφορά στην απονομή τίτλων μουσικής ειδικότητας, μετά από εξετάσεις, στους αποφοίτους των μουσικών σχολείων, ο οποίος καταχρηστικά εδώ και πλέον των 18 ετών δεν τηρείται από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλασσόμεθα για άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος μας
• την άμεση κάλυψη όλων των αναγκών των μα υ σικών σχολείων σε διδακτικό προσωπικό και υλικοτεχνικές υποδομές

Εφ' όσον δεν ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα μας άμεσα, επιφυλασσόμαστε για κλιμάκωση των δράσεων και κινητοποιήσεων μας.

Η επιχειρούμενη υποβάθμιση και απαξίωση του θεσμού των Μουσικών Σχολείων δεν θα περάσει

Για τον Σύλλογο Γονέων του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ