Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021
x

«ΝΑΙ» ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων - Αφορά διανομείς ταινιών και κινηματογράφους που επλήγησαν από τον κορωνοϊό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό πρόγραμμα ύψους οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των διανομέων ταινιών και των κινηματογράφων, που επλήγησαν από το ξέσπασμα του κορωνοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση για τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID 19.

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η δημόσια υποστήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα αντιμετωπίσει τις απώλειες που υπέστησαν οι δικαιούχοι μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου 2020 λόγω του κλεισίματος των κινηματογράφων.

Το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των θέσεων του κινηματογράφου και για τους διανομείς ταινιών με βάση το χαμένο εισόδημα. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ ανά εταιρεία και θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ