Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022
x

ΝΕΑ ΛΑΒΡΑΚΙΑ ΕΒΓΑΛΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Φοροδιαφυγή, πλαστά παραστατικά, προϊόντα μαϊμού και προσαύξηση περιουσίας από επιτηδευματίες, εντόπισαν οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Λαβράκια έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ Μακεδονίας την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του Φ.Π.Α., την καταπολέμηση του εμπορίου απομιμητικών, καθώς επίσης και για την εφαρμογή και τήρηση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

Μετά από έλεγχο για νομιμοποίηση εσόδων με βασικό αδίκημα φοροδιαφυγής σε δύο επιτηδευματίες σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, διαπιστώθηκε προσαύξηση περιουσίας συνολικού ύψους 1.497.783 ευρώ και 4.483.341 ευρώ αντίστοιχα, κατά τα έτη 2008-2017. Το προσδοκώμενο όφελος από φόρους υπολογίζεται σε 1.973.771 ευρώ.

Από έλεγχο περιουσιακής κατάστασης φυσικού προσώπου, διαπιστώθηκε η απόκρυψη εισοδημάτων ύψους 293.809 ευρώ κατά τα έτη 2016-2019. Συντάχθηκε πληροφοριακή έκθεση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με εκτιμώμενα έσοδα από φόρους 96.956,92 ευρώ.

Επίσης σε έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία σε επιχείρηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3.679 προϊόντα (αρώματα, κρέμες κ.λπ.), τα οποία αποτελούσαν απομίμηση/παραποίηση επώνυμων Δικαιούχων Σημάτων Εταιρειών.

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησε η Υπηρεσία σε επιχειρήσεις, σχετικά με την τήρηση των όρων εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 και τη λήψη επιδοτήσεων & επιχορηγήσεων, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς:

1. Σε έλεγχο βιομηχανικής μονάδας στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία είχε λάβει επιδότηση ύψους 458.248 ευρώ, διαπιστώθηκαν παρατυπίες στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, για τις οποίες υπολογίζονται πρόστιμα ύψους 352.990 ευρώ.

2. Σε έλεγχο βιομηχανικής μονάδας στην Ήπειρο, η οποία είχε λάβει επιδότηση ύψους 967.839 ευρώ, διαπιστώθηκαν παρατυπίες στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, για τις οποίες υπολογίζονται πρόστιμα ύψους 514.466 ευρώ.

3. Σε έλεγχο βιομηχανικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία, η οποία είχε λάβει επιδότηση, διαπιστώθηκε χρήση ακυρωμένων και πλαστών τραπεζικών παραστατικών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης και μη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας για το προβλεπόμενο από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 χρονικό διάστημα. Επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις και συντάχθηκε έκθεση ελέγχου προς την αρμόδια Υπηρεσία για ποσά συνολικού ύψους 1.645.000 ευρώ.

4. Σε έλεγχο ξενοδοχειακής μονάδας στη Θράκη, η οποία είχε λάβει επιδότηση, διαπιστώθηκε μη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας για το προβλεπόμενο από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 χρονικό διάστημα. Συντάχθηκαν εκθέσεις ελέγχου προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για ποσά συνολικού ύψους 214.691,35 ευρώ.

5. Σε έλεγχο εταιρείας παραγωγής προϊόντων διατροφής για τη λήψη επιχορήγησης, στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ για παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με μελέτη Ελληνικού Πανεπιστημίου, διαπιστώθηκε ότι με ευθύνη της εταιρείας το έργο δεν υλοποιήθηκε, με συνέπεια την ανάκτηση της ληφθείσας προκαταβολής της επιχορήγησης, ύψους 175.000 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ