Τρίτη 28 Ιουνίου 2022
x

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Αναπτυξιακός Νόμος και τα ΣΔΙΤ. Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση στη Voria

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις του στο ενεργειακό κόστος δημιουργούν προβληματισμό για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού ορισμένων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, ωστόσο η κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί αδιάλειπτα τον βασικό μεταρρυθμιστικό σχεδιασμό της, τονίζει στη συνέντευξή του στην έντυπη Voria ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης.

Παράλληλα, απαντώντας στις σχετικές ανησυχίες και παραθέτοντας παραδείγματα, ο υπουργός διαβεβαιώνει ότι η στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Ειδικά για τον Αναπτυξιακό Νόμο, ο κ. Παπαθανάσης τονίζει ότι ανοίγει μια νέα εποχή στις σχέσεις επιχειρηματιών και κράτους στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, κάνοντας παράλληλα ειδική αναφορά στα αυξημένα ποσοστά κινήτρων που προβλέπονται για παραμεθόριες περιοχές, μικρά νησιά και περιοχές μετάβασης.

Κύριε υπουργέ, κατά πόσο εκτιμάτε ότι θα επηρεαστεί από την κρίση που πυροδοτεί ο πόλεμος στην Ουκρανία η αποτελεσματικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί για τον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών επιχειρήσεων;

Πρόκειται για μια παγκόσμια αρνητική κατάσταση με πολλές, απροσδιόριστες και ανυπολόγιστες -επί του παρόντος- συνέπειες. Μία παγκόσμια αρνητική συγκυρία που έχει ως αφετηρία την εισβολή της Ρωσίας σε ένα ανεξάρτητο και δημοκρατικό γειτονικό της κράτος, κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Οι συνθήκες που δημιουργεί αυτός ο πόλεμος προκαλούν ιδιαιτέρως αρνητικές συνέπειες σε τομείς όπως είναι η ενέργεια -κάτι που και εμείς στην Ελλάδα βιώνουμε ήδη. Επιπλέον, ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες δημιουργούνται συνολικά από τις πληθωριστικές πιέσεις που διογκώνουν τις ήδη υφιστάμενες πιέσεις λόγω της πανδημίας ενώ σίγουρα θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος δανεισμού και γενικότερα στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Όσον αφορά στις πιθανές συνέπειες στην υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού έργου της κυβέρνησης, να σας επισημάνω ότι αυτό συνεχίζεται κανονικά και αδιάλειπτα. Σίγουρα υπάρχει ο σχετικός προβληματισμός για πιθανό επαναπροσδιορισμό ορισμένων προτεραιοτήτων και την επίδραση της όλης κατάστασης στους δείκτες ανάπτυξης αλλά, υπό τις σημερινές συνθήκες, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση του συνόλου του μεταρρυθμιστικού μας έργου συνεχίζεται. Στη συνέπεια και στη συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών οφείλεται και το γεγονός ότι η Ελλάδα κατά το 2021 ανέκτησε σχεδόν το σύνολο των απωλειών του 2020 και έχει εισέλθει σε τροχιά υψηλής και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη θετική προκαταρκτική αξιολόγησή της για το πρώτο αίτημα πληρωμής, ύψους 3,6 δισ. ευρώ που είχε υποβάλει η χώρα μας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και η εκταμίευση αναμένεται τον Απρίλιο.

Τι απαντάτε στις ανησυχίες πως τα κριτήρια που έχουν τεθεί για χρηματοδότηση από το Ταμείο είναι πιθανό να αφήσουν εκτός πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις; Πρόκειται για επιχειρήσεις που από το 2010 βρίσκονται σε διαρκή πίεση, πρώτα με τη χρεοκοπία της χώρας, ύστερα με την πανδημία και τώρα με το Ουκρανικό.

Η χώρα έχει σχέδιο, το “Ελλάδα 2.0”, οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι διασφαλισμένοι και ένα μεγάλο μέρος τους θα στηρίξει έμπρακτα τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική και να μεταβεί στη νέα εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνησή μας και επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο που ενσωματώνει ολόκληρη τη μεταρρυθμιστική - επενδυτική στρατηγική μας. Οι επιχειρήσεις του εύρους που αναφέρετε βρίσκονται στο επίκεντρο της στήριξης με πόρους που προορίζονται γι’ αυτόν τον σκοπό. Για παράδειγμα, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις είναι οι μόνες που μπορούν να λάβουν το επιπλέον κίνητρο της επιχορήγησης, αποκτώντας σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των μεγάλων που μπορούν να λάβουν μόνο τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης μισθολογικού κόστους και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επίσης, ο νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων πριμοδοτεί με μεγαλύτερα ποσοστά τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτές λαμβάνουν ποσοστό προσαυξημένο κατά 20% έναντι των μεγάλων και κατά 10% έναντι των μεσαίων.

Ποια έργα υποδομών της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδα θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ;

Πρόκειται για τρία έργα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η αναβάθμιση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (Fly Over), η κατασκευή 17 σχολικών μονάδων και η υλοποίηση του φράγματος Χαβρία στην περιοχή της Χαλκιδικής. Και ακόμα ένα μεγάλο έργο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά στις φοιτητικές εστίες του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα ΣΔΙΤ είναι βασικά αναπτυξιακά εργαλεία που συμβάλλουν πολλαπλώς στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στις Περιφέρειες, την αντιμετώπιση της ανεργίας με τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας και τη συνολικότερη αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών.

Ποιες είναι οι προσδοκίες της κυβέρνησης από τον νέο αναπτυξιακό νόμο και ποια θεωρείτε τα πλεονεκτήματά του έναντι των παλαιότερων;

Δεν θα τις έλεγα απλώς προσδοκίες αλλά στόχους. Η αναπτυξιακή στόχευση είναι πολλαπλή και καλύπτει πεδία όπως η προώθηση της βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, η αύξηση της απασχόλησης, η ενίσχυση των δικτύων και συνεργειών των επιχειρήσεων, η βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και εντάσεως γνώσης, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η δημιουργία αλυσίδων αξίας. Ο νέος νόμος “κοιτάζει” προς το μέλλον και γίνεται στοχευμένος και θεματικός. Ταυτόχρονα, εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, με διεύρυνση των επιλογών τους ως προς τις δαπάνες που θα υλοποιήσουν για τα επενδυτικά τους σχέδια και σημαντική μείωση των καθυστερήσεων και των διοικητικών επιβαρύνσεων. Ουσιαστικά, ο νέος αναπτυξιακός δεν διορθώνει μόνο προβλήματα που δεν αντιμετώπιζαν οι προηγούμενοι. Ανοίγει μια νέα εποχή στις σχέσεις επιχειρηματιών και κράτους που διέπονται από αμοιβαία εμπιστοσύνη, επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών, με την Πολιτεία να διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο.

Αντιμετωπίζει και πώς ο νέος αναπτυξιακός νόμος το πρόβλημα της αποβιομηχάνισης στις ακριτικές περιοχές;

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, αυξημένα ποσοστά κινήτρων για παραμεθόριες περιοχές, μικρά νησιά και περιοχές μετάβασης. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα φέρει τις περιοχές αυτές στην κορυφή της κατάταξης των περιφερειακών ενισχύσεων. Παράλληλα, όπως προανέφερα, ιδιαίτερη στήριξη θα λάβουν οι περιοχές απολιγνιτοποίησης μέσα από ειδικές προσαυξήσεις και με στοχευμένο θεματικό καθεστώς για τις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Ισχυρή στήριξη θα λάβει και η Θράκη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ακριτικό Έβρο, καθώς οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις που επενδύουν στους τρεις νομούς της περιοχής, εκτός των λοιπών κινήτρων που ισχύουν σε όλες τις Περιφέρειες, λαμβάνουν και επιχορήγηση.

Για να δείτε την έντυπη Voria σε ψηφιακή μορφή πατήστε ΕΔΩ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ