Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022
x

ΠΑΜΑΚ: ΠΡΩΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ BU4INNO

Στόχος να αναπτυχθεί ένα βελτιωμένο σύστημα στήριξης επιχειρηματικότητας για τις ΜμΕ του αγροτικού τομέα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας

Η πρώτη διά ζώσης τεχνική συνάντηση εταίρων του έργου “Βusiness of Κnowledge and Ιnnovation in the primary and related secondary sector” (BU4Inno), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) σε συνεργασία με το Business Incubator Gotse Delchev - Entrepreneurship Promotion Centre και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών) πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας την προηγούμενη Τετάρτη.

Σκοπός του έργου BU4Inno είναι να αναπτυχθεί ένα βελτιωμένο σύστημα στήριξης επιχειρηματικότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του αγροτικού τομέα στη διασυνοριακή περιοχή. Συγκεκριμένα, το έργο επιδιώκει να βοηθήσει τους νέους αγρότες να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση, να υποστηρίξει τις υπάρχουσες ΜΜΕ παρέχοντας εκπαίδευση και πληροφορίες με τη βοήθεια των «θερμοκοιτίδων» στη διασυνοριακή περιοχή και να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των γυναικών και άλλων ευάλωτων ομάδων.

Την έναρξη των εργασιών της συνάντησης κήρυξε ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Καθηγητής Δημήτριος Κυρκιλής, ο οποίος διατελεί Επιστημονικά Υπεύθυνος για την υλοποίηση του έργου BU4Inno από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των τριών Εταίρων, συζητήθηκε διεξοδικά η μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης των ερευνητικών παραδοτέων του έργου, καθώς και τα πάσης φύσεως οργανωτικά ζητήματα. Τέθηκαν χρονοδιαγράμματα για τα ερευνητικά και τεχνικά παραδοτέα και προγραμματίστηκαν οι προβλεπόμενες εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σταδιακά έως και την ολοκλήρωση του έργου τον Απρίλιο του 2023.

Την τρέχουσα περίοδο διακινείται το ερωτηματολόγιο που ανέπτυξε η ομάδα έργου, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για την εκπόνηση των μελετών σχετικά με την ανάλυση του αγροτικού τομέα και του επιχειρηματικού καθεστώτος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας, καθώς και την κατάρτιση της τεχνικο-οικονομικής μελέτης για τη βιωσιμότητα της πλατφόρμας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του BU4Inno.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ