Παρασκευή 7 Μαΐου 2021
x

ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ INTERLIFE ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η Interlife γίνεται η πρώτη εταιρεία που μπαίνει στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά από 3,5 χρόνια

Την είσοδο της εταιρείας Interlife στο Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Πρόκειται για την πρώτη εισαγωγή εταιρείας στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά τις 31 Ιουλίου 2017 και την είσοδο τότε της Briq Properties ΑΕΕΑΠ.

Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 30.000 ευρώ για διάφορες παραβιάσεις διατάξεων, δύο στην Alpha Bank και ένα σε ιδιώτη.

Συγκεκριμένα οι αποφάσεις:

- Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στην τράπεζα «ALPHA BANK», ως καθολική διάδοχο της «ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 10.000 ευρώ στην Τράπεζα «ALPHA BANK» για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

- Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στον κ. Χρήστο Χούμπαυλη, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας της μεταβολής ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «Δομική Κρήτης».

Επίσης , η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των υφιστάμενων κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ