Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021
x

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ο δήμος Ωραιοκάστρου ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 37 ατόμων για την καθαριότητα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 37 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο δήμο Ωραιοκάστρου ανακοίνωσε ο δήμαρχος, Παντελής Τσακίρης.

Η σχετική ανακοίνωση, η αίτηση και το παράρτημα αναρτήθηκαν στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου (oraiokastro.gr).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση "οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό 13956/20-8- 2020 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: prokirikseis@oraiokastro.gr.

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα".

Δείτε το έντυπο της αίτησης εδώ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ