Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021
x

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 750 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΔΕΗ

H απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου ενώ το δημόσιο θα μειώσει το μερίδιό του κάτω από το 51%.

Σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους 750 εκατ. ευρώ, προχωράει το επόμενο διάστημα η ΔΕΗ. H απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου.

Το δημόσιο θα μειώσει το μερίδιό του κάτω από το 51%.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, η διοίκηση της ΔΕΗ είχε ανακοινώσει τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου του 2021, σύμφωνα με τα οποία:

  • Κύκλος εργασιών: 2,193 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 2,249 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 – Πτώση 2,5%
  • Λειτουργικές δαπάνες: 1,721 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 1,792 δισ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 – Πτώση 3,9%
  • EBITDA επαναλαμβανόμενο: 471,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 457,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 – Άνοδος 3,1%
  • Περιθώριο EBITDA επαναλαμβανόμενο: 21,5% το α’ εξάμηνο του 2021 από 20,3% το α’ εξάμηνο του 2020
  • Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού: 2,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 16,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020
  • Αναδρομική χρέωση λόγω ανάκτησης ειδικών επιδομάτων από την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας 2021 – 202: 34,7 εκατ. ευρώ
  • EBITDA: 434 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 485 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 – Πτώση 10,7%
  • Κέρδη προ φόρων: 13,8 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 51,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 – Πτώση 73%
  • Κέρδη μετά από φόρους: 26,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2021 από 29,3 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2020 – Πτώση 8,2%

Σύμφωνα με την Επιχείρηση, οι αυξημένες δαπάνες, οι οποίες απήλθαν ως απόρροια της ανόδου των τιμών φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και συνακόλουθα και των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επηρέασαν αρνητικά τη λειτουργική κερδοφορία στην εμπορική δραστηριότητα.

Η αρνητική επίπτωση, πάντως, αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη βελτίωση του ενεργειακού μίγματος της παραγωγής, όπου καταγράφηκε αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και μονάδες φυσικού αερίου.

Όσον αφορά το EBITDA, η διοίκηση εξήγησε ότι επηρεάστηκε από ορισμένες εφάπαξ επιστώσεις.

Πηγή: moneyreview.gr
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ