Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020
x

ΑΥΞΗΣΗ 5,6% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η ανάκαμψη στη Θεσσαλονίκη αφορά κυρίως τα καταστήματα, ενώ είναι οριακή σε γραφειακούς χώρους.

Συνεχίζεται η ανάκαμψη στην αγορά των επαγγελματικών ακινήτων. Τιμές αγοράς και μισθώματα τόσο γραφειακών χώρων όσο και καταστημάτων ακολούθησαν την ανιούσα το πρώτο εξάμηνο του 2019, με τους ρυθμούς πάντως στην περίπτωση των πρώτων να είναι βραδύτεροι σε σχέση με πέρυσι.

Η ανάκαμψη όσον αφορά τα καταστήματα είναι δυναμική στη Θεσσαλονίκη, ενώ οριακά αυξήθηκαν οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, οι αυξήσεις είναι ταχύτερες στα καταστήματα. Το α΄ εξάμηνο του 2019 οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 4,2% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2018. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 5,6% στη Θεσσαλονίκη, 4,6% στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και 3,0% στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Σημειώνεται ότι το 2018 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών διαμορφώθηκε σε 4,3% για το σύνολο της χώρας, ενώ οι αντίστοιχοι ρυθμοί αύξησης των τιμών ήταν 7,4% για την Αθήνα, 0,3% για τη Θεσσαλονίκη και 0,9% για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 2,2% το πρώτο εξάμηνο σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2018. Κατά την ίδια περίοδο, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν στη Θεσσαλονίκη οριακά κατά 0,1%, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας κατά 2,0%, και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά 2,9%. Εδώ έχουμε σαφή επιβράδυνση σε σχέση με το 2018. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, πέρυσι ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των ονομαστικών τιμών γραφείων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στο 7,2%. Ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής για την Αθήνα ήταν 9,0%, ενώ για τη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα ανήλθε στο 5,4%.

Η εικόνα των μισθωμάτων

Κατά το α΄ εξάμηνο του 2019, τα μισθώματα των καταστημάτων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2018 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ εξάμηνο του 2018 τα μισθώματα καταστημάτων παρέμειναν αμετάβλητα, ενώ το β΄ εξάμηνο του 2018 μειώθηκαν οριακά κατά 0,3% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο. Για το σύνολο του 2018 τα μισθώματα των καταστημάτων υποχώρησαν οριακά, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -0,3%.

Το α΄ εξάμηνο του 2019, τα μισθώματα των γραφείων για το σύνολο της χώρας αυξήθηκαν κατά 2,4% σε σχέση με το β΄ εξάμηνο του 2018 (προσωρινά στοιχεία). Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι αντίστοιχοι ρυθμοί μεταβολής ήταν 0,9% το α΄ εξάμηνο και 0,5% το β΄ εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, ενώ για το σύνολο του 2018 τα μισθώματα των γραφείων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,0%.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ