Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021
x

ΤΑ ΜΠΑΖΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει η νομοθεσία για την περιβαλλοντική διαχείριση αποβλήτων; Ποιες οι υποχρεώσεις για όσους «παράγουν» μπάζα; Τι προσφέρει η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ.

Σε μια εποχή κατά την οποία το περιβάλλον αποκτά προτεραιότητα στην επιχειρηματική πρακτική, αλλά και στη σχετική νομοθεσία, τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά σε όλους… μπάζα, δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον κανόνα. Είτε προκύπτουν από δημόσια έργα κατασκευής δρόμων, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λπ., είτε από κάθε έναν από εμάς που θέλουμε να χτίσουμε, να γκρεμίσουμε ή να ανακαινίσουμε ένα σπίτι, ένα κατάστημά ή ένα εργοστάσιο τα μπάζα χρειάζονται διαχείριση συμβατή με το περιβάλλον και τη νομοθεσία που υπάρχει από το 2010 (YA 36259/1757/E103) και ορίζει τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ως μοναδικούς υπεύθυνους για την εναλλακτική διαχείριση τέτοιων αποβλήτων στη περιοχή εμβέλειάς τους.

Τα ΣΕΔ οργανώνουν και ελέγχουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη παραγωγή και διαχείριση των ΑΕΚΚ καταθέτοντας απολογιστικά στοιχεία ετησίως στο αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος για την εξέλιξη εφαρμογής της νομοθεσίας.

Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι ο καθένας που ασκεί δραστηριότητα από την οποία προκύπτουν μπάζα είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με ένα εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αυτών των αποβλήτων στη περιοχή του. Σε περίπτωση που απλά νοικιάσουμε ένα κοντέινερ θα πρέπει να ζητήσουμε βεβαίωση ανακύκλωσης των αποβλήτων από το ΣΕΔ με το οποίο συνεργάζεται υποχρεωτικά η εταιρία που μας παρέχει το κοντέινερ.

Δυναμική επέκταση

Για την Κεντρική Μακεδονία το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) έχει οργανώσει η Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας – ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ. Ήταν από τα πρώτα στη χώρα που εγκρίθηκαν από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και η αρχική γεωγραφική του εμβέλεια ήταν οι επτά νομοί της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα εξυπηρετεί συνολικά 15 νομούς, καθώς έχει επεκταθεί επίσης στις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.

Υπό την αιγίδα της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. λειτουργούν συνολικά δεκαέξι (16) μονάδες ανακύκλωσης στους νομούς: Θεσσαλονίκης (4), Σερρών (2), Ξάνθης (2), Καστοριάς (1), Πέλλας (1), Δράμας (1), Καβάλας (1), Έβρου (1), Ροδόπης (1), Λέσβου (1) και Χανίων (1).

Διαρκής ενημέρωση

Προκειμένου να ευαισθητοποιήσει γύρω από το θέμα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της ανακύκλωσης των μπαζών η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. επιμένει στη συνεχή ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (δημόσιες υπηρεσίες, εργολαβικές επιχειρήσεις κλπ.) για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ενώ οργανώνει και συμμετέχει σε σχετικές συζητήσεις και ημερίδες σε όλη την Ελλάδα. Συνεργάζεται με φορείς και αναδόχους περισσότερων από 360 δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αριθμός που αυξάνεται κατά 50% το χρόνο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από 7.000 τόνους μπάζα που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία το 2012, δηλαδή το πρώτο έτος λειτουργίας της ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, τα μπάζα που θα ανακυκλώσει η εταιρία το 2017 αναμένεται να φτάσουν τις 150.000 τόνους.

Με αυτό το δεδομένο ο τζίρος της εταιρίας –το 2% κάθ χρόνο αποδίχεται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης- αναμένεται να διαμορφωθεί στις 350.000 ευρώ.

Δυνατότητα ανακύκλωση 2 εκατ. τόνων

Στις περιοχές της χώρας, όπου δραστηριοποιείται, η ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. συνεργάζεται με τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται γενικά στις κατασκευές και τις κατεδαφίσεις. Η συνολική δυναμικότητα ανακύκλωσης των συνεργαζόμενων μονάδων ανέρχεται σε δύο εκατ. τόνους το χρόνο, επίδοση που επιτυγχάνεται με σύγχρονο σταθερό και κινητό εξοπλισμό θραύσης και διαλογής των αποβλήτων. Τα απόβλητα κατεδάφισης ανακυκλώνονται στις μονάδες σε ποσοστό έως και 85% και αξιοποιούνται ξανά στη κατασκευή έργων υποδομών ως υλικά επίχωσης, κάτι που εντάσσει τη δραστηριότητα στο πεδίο της κυκλικής οικονομίας, που έχει, πλέον, απόλυτη προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα υπολείμματα οδηγούνται σε χώρους διάθεσης καταλοίπων αδρανών υλικών.

Το επιχειρηματικό σχέδιο της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. για το 2017, προβλέπει την επέκταση στους νομούς Χίου, Γρεβενών, Φλώρινας, Κοζάνης, καθώς και στη Λήμνο, προκειμένου να εξυπηρετήσει ολοκληρωμένα τις περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας.

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ