Δευτέρα 17 Μαΐου 2021
x

ΠΑΠΠΑΣ: ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΩΣ ΧΑΡΤΟΚΟΠΤΙΚΗ

Γράφει ο Θανάσης Παππάς, αρχιτέκτων και πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος δήμου Θεσσαλονίκης.

*Γράφει ο Θανάσης Παππάς

Η ξαφνική πρεμούρα δημοσιοποίησης του σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και κατά πως φαίνεται η κατεπείγουσα εισαγωγή για λήψη απόφασης στο Δ.Σ πρέπει να μας προβληματίσουν.

Που είναι ο δημόσιος διάλογος και διαβούλευση;

Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια ακόμα ψηφίδα που πρέπει να υπηρετήσει το νέο τρόπο άσκησης εξουσίας. Να βολεύει και να υπηρετεί το στόχο. Μονοπρόσωπη διοίκηση χωρίς δομή, χωρίς τεχνοκρατική συγκρότηση, χωρίς προοπτική τελικά.

Η διάλυση της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ο ταυτόχρονος αποκλεισμός ΟΛΩΝ των μηχανικών από την δυνατότητα συμμετοχής στη μια και μοναδική Γενική Δνση που απομένει, είναι απόδειξη ότι δεν θα έπρεπε να πάρει κανείς στα σοβαρά αυτή τη τροποποίηση.

Όμως

Για λόγους δημοκρατικής λειτουργίας και για λόγους αρχής πρέπει σύσσωμη η αντιπολίτευση αλλά και οι Φορείς της πόλης-κυρίως οι Τεχνικοί Φορείς των Μηχανικών- και οι Σύλλογοι  εργαζομένων του Δήμου να μην επιτρέψουν την  ψήφιση με διαδικασίες εξπρές του προτεινόμενου ΟΕΥ.

Η πρόταση είναι χωρίς ουσία. Δημιουργεί Διευθύνσεις χωρίς ουσία. Για παράδειγμα Διεύθυνση Καθαριότητας και Διεύθυνση Ανακύκλωσης χωριστά. Καθαριότητα που διασπάται σε Τμήματα ανατολικά και δυτικά, όπως και η Διεύθυνση Πρασίνου.

Δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Αντίθετα δεν θα γνωρίζει πλέον η αριστερά τι ποιεί η δεξιά.

Ακόμα το Τμήμα ΣΜΑ που αφορά την καθαριότητα και την ανακύκλωσής , ως προς την αποκομιδή, εντάσσεται στη Δνση Ανακύκλωσης!

Στην πραγματικότητα ο ΣΜΑ θα έπρεπε ήδη να λειτουργεί υπό τον ΦΟΔΣΑ. Αλλά ποιος ασχολείται με αυτά τα επουσιώδη.

Η γραμμή αποκομιδής πράσινης και μπλε γραμμής έπρεπε να είναι ενιαία. Να συνεργάζονται και να ευρεθεί η ‘’βέλτιστη’’ διαδρομή, που θα έχει ενταχθεί στο σύστημα gis.

Πως μπορεί να διαχωριστεί η Δνση καθαριότητας τη στιγμή που δεν υπάρχει ούτε ένας Μηχανικός περιβάλλοντος, ως ειδικότητα;

Την  υπόσταση Τομεάρχη Επόπτη, την είχα εισάγει στο σχήμα διοίκησης της Διεύθυνσης. Αλλά η ολιστική διαχείριση του θέματος της διαχείρισης αστικών αποβλήτων από την ειδικότητα του Επόπτη καθαριότητας είναι τουλάχιστον ανέφικτη.

Το ίδιο συμβαίνει και με το πράσινο που κι αυτό πάει ανατολικά και δυτικά λες και το πρόβλημα είναι γεωγραφικό και όχι δομικό-οργανωτικό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η ποικιλία σε Διευθύνσεις-αυτοτελή γραφεία -οργανισμούς βολεύει την  άδηλη συμμετοχή, χωρίς ενιαία δομή και χωρίς διοίκηση με στόχους. Αλλά και χωρίς  έλεγχο του αποτελέσματος.

Γι’αυτό είχε προταθεί η σμίκρυνση των δομών για καλύτερη διαχείριση.

Ειδικότερα θα έπρεπε να ληφθούν πρόνοιες για:  

1. Την ένταξη των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΚΑΠΗ, ΟΒΡΕΠΟΜ, ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ) στις αντίστοιχα αρμόδιες Διευθύνσεις.

2. Τη δημιουργία νέας Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών διότι αποτελεί μία από τις κρισιμότερες υπηρεσίες του Δήμου, η οποία θα διαχειρίζεται το σύνολο των προμηθειών μας προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός τους αλλά και να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας παράλληλα με διαφανείς διαδικασίες.

3. Τη συνένωση των Διευθύνσεων Μελετών και Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων σε μία ενιαία Διεύθυνση, η οποία θα διαχειρίζεται συνολικά τα έργα του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, από τη μελέτη έως την κατασκευή τους.

4. Σε μια πιο προωθημένη μορφή την ενοποίηση αντίστοιχα των Δνσεων Μελετών-Κατασκευών-Πρασίνου κατά τμήματα. Μελέτες και κατασκευές. Έχει παρέλθει η εποχή όπου υπήρχαν Δνσεις και Τμήματα, ώστε όλοι να έχουν και μία θέση ευθύνης. Απαιτείται σύγχρονη, αποτελεσματική δομή, με λιγότερο προσωπικό.

5. Την συγχώνευση των Διευθύνσεων Βιβλιοθηκών & Μουσείων  και Βαφοπουλείου & Πνευματικών Ιδρυμάτων σε μία Δ/ νση λόγω συναφών αρμοδιοτήτων.

6. Τη μεταφορά της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού από τη Γενική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών σε αυτή των Διοικητικών και Οικονομικών, προσθέτοντας και τις αρμοδιότητες των δημοσίων σχέσεων και τύπου.

7. Τη τροποποίηση ως προς την οργανωτική δομή των αυτοτελών τμημάτων, με εξαίρεση αυτό του εσωτερικού ελέγχου που υπάγεται απευθείας στο Δήμαρχο, ενσωματώνοντάς τα σε Δ/νσεις

8. Την ενσωμάτωση του αυτοτελούς τμήματος διαχείρισης των Κοιμητηρίων στη Δ/ νση Προσόδων για την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση των σχετικών τελών.

9. Την ανάγκη διατήρησης των τμημάτων διοικητικής υποστήριξης στις Δ/νσεις που υπάγονται στη Γενική Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών διότι αυτές δεν υποστηρίζονταν μέχρι πρότινος από διοικητικούς υπαλλήλους. Αντίθετα, για τη Γενική Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών οι αρμοδιότητες των τμημάτων διοικητικής υποστήριξης, μπορούν να ενσωματωθούν στα επί μέρους τμήματα των Δ/νσων.

10. Την ενσωμάτωση των τμημάτων δημοτικών φόρων & τελών καθώς και ελεγκτών & επιδοτών στη Δ/νση Εξυπηρέτησης του Επιχειρηματία προκειμένου να παρέχουμε  one stop shop υπηρεσίες προς τους πολίτες.

11. Τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του τμήματος διαχείρισης δημοτικής ακίνητης περιουσίας από τη Δ/νση Προσόδων και Πόρων στην Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών για την καλύτερη διαχείριση της περιουσίας του δήμου.

12. Τη συγχώνευση των τμημάτων Λογιστηρίου και Ελέγχου & Πιστοποίησης Δαπανών σε ένα τμήμα, το οποίο θα αναλάβει την πλήρη παρακολούθηση όλων των δαπανών, των καταχωρήσεών τους και την αντιστοίχισή τους στη Γενική Λογιστική για την αποφυγή τυχόν λαθών και παραλείψεων.

13. Την ενσωμάτωση των αρμοδιοτήτων του τμήματος διαφάνειας στα τμήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών λόγω συναφών αρμοδιοτήτων.

Ο προφανής στόχος θα ήταν  σε μία ορθολογική τροποποίηση του ΟΕΥ να  επιτυγχάνεται αύξηση του βαθμού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και μεταξύ των Υπηρεσιών και των Πολιτικών Οργάνων, βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης του δημότη-πελάτη και  αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου των εργαζομένων με τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε όλα τα επίπεδα.

Με την πρόταση αυτή από 22 Διευθύνσεις και 103 Τμήματα οδηγούμεθα σε 21 Δνσεις και 86 Τμήματα.

Η βελτίωση θα ήταν προφανής όπως προφανές είναι ότι μπορούν να υπάρξουν και καλύτερες προτάσεις, αν ο στόχος είναι η σύγχρονη διοίκηση και όχι το μανικουλάρισμα για ίδιον όφελος.

Οφείλω όμως να  σημειώσω  πως έπρεπε να είχε γίνει κρίση Προϊσταμένων και Δντων και να μην λειτουργεί ο δήμος με αναπληρωτές προϊσταμένους και Δντες. Είναι ένα μεγάλο λάθος της προηγούμενης διοίκησης.

Και κάτι τελευταίο. Ο πυρήνας των προτάσεων αυτών είχε υποβληθεί στον τότε Δήμαρχο στις 24-7-2013, από ειδική Ο.Ε. που είχε συστήσει ο ίδιος.

Στην Ο.Ε συμμετείχαν οι αντιδήμαρχοι Αθανάσιος Παππάς και Κωνσταντίνος Ζέρβας. Επίσης οι υπηρεσιακοί παράγοντες και σύμβουλοι Δημάρχου Δόμνα Πασχαλίδου, Αναστασία Φαρμάκη, Ευλαμπία Μπουρουτζή, Αναστασία Κόγκα, Βασιλική Νένα, Λεωνίδας Μακρής, Δήμητρα Καζασίδου, Βασιλική Χύτα.

Ίσως κάποτε αυτό το πόρισμα θα αξιοποιηθεί προς όφελος της βέλτιστης λειτουργίας του δήμου.

Ο Θανάσης Παππάς είναι αρχιτέκτων και πρώην αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος δήμου Θεσσαλονίκης.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ