Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020
x

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Επικεφαλής της νέας μονάδας της Τράπεζας Πειραιώς αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Καραμουσαλής, Deputy CFO της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στη σύσταση Μονάδας Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Transformation & Business Strategy Unit). 

Επικεφαλής της νέας μονάδας αναλαμβάνει ο Γενικός Διευθυντής Γιώργος Καραμουσαλής, Deputy CFO της Τράπεζας.

Αντικείμενο της νέας μονάδας είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασμού και η επιτυχής υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού και της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς,  με στόχο να δημιουργηθεί επιπρόσθετη αξία για τους μετόχους της, τους εργαζόμενους της Τράπεζας, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ