Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022
x

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 90.800 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΣΠΑΡΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η διασπορά βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταφορικών και αποθηκευτικών δραστηριοτήτων σε μη οργανωμένους χώρους ελλοχεύει τεράστιους κινδύνους.

Τριάντα «άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις», που καταλαμβάνουν 90.800 στρέμματα γης, είναι διάσπαρτες σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό της δραστηριότητας, που αφορά στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταφορικές και αποθηκευτικές δραστηριότητες στην περιφέρεια, το οποίο μένει εκτός οργανωμένων ζωνών.

Αυτές οι περιοχές, που φιλοξενούν χωρίς καν τα μίνιμουμ στάνταρντ, χωρίς αναγκαίες υποδομές και χωρίς προδιαγραφές ασφάλειας, όλες αυτές τις δραστηριότητες, αποτελούν εστίες επικινδυνότητας για το περιβάλλον, αλλά και για την πολιτική προστασία.

Οι μνήμες από την πρόσφατη πυρκαγιά σε τέτοια περιοχή στις Αφίδνες Αττικής είναι ακόμη νωπές.

Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επικαλούμενο τα επίσημα στοιχεία (ανεπισήμως τα πράγματα μπορεί να είναι ακόμη χειρότερα) που περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, το οποίο εκπονήθηκε τον Ιανουάριο του 2018 από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, έχει βάλει σε προτεραιότητα τη σταδιακή συγκέντρωση των διάσπαρτων ανεξέλεγκτα μονάδων σε οργανωμένους χώρους (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κτλ.), ώστε να περιοριστούν οι απειλές και να λειτουργήσουν τα εργοστάσια σε χώρους, που θα πληρούν (και θα ελέγχονται) τα κριτήρια ασφάλειας, υγιεινής, υγείας και ρύπανσης.

Επιπλέον, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει αν δεν μπορούν αυτές οι δραστηριότητες να συγκεντρωθούν στους υφιστάμενους ασφαλείς οργανωμένους χώρους, να προχωρήσει μια μεγάλη προσπάθεια εξυγίανσης και οργάνωσης των χώρων, όπου σήμερα δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, προκειμένου να αρθεί (όσο αυτό είναι δυνατό) ή να περιοριστεί σημαντικά η όποια επικινδυνότητα υφίσταται σήμερα.

Στο υπόμνημα που παρέδωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Γιώργος Τσακούμης, στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την περασμένη Τετάρτη, οι επισημάνσεις επί του ζητήματος είναι δηκτικές:

«Τα τελευταία χρόνια έχουμε ως χώρα υποστεί πολλά δεινά τα οποία οφείλονται στην Κλιματική Αλλαγή και στις επιπτώσεις της. Ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία ήταν πολύ σπάνια παλαιότερα συμβαίνουν πλέον αρκετά συχνά με καταστροφικά συνήθως αποτελέσματα. Μια άλλη σημαντική παράμετρος επίσης επικινδυνότητας, η οποία δεν μπορεί να αγνοηθεί, είναι τα τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι παντού διάσπαρτες και κυρίως κοντά σε αστικά κέντρα με αρκετό πληθυσμό ώστε αν συμβεί κάποιο τέτοιου είδους ατύχημα να κινδυνεύσουν πολλές ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτική Προστασία είναι ένας τομέας που λόγω όλων αυτών έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αλλά θεωρούμε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σχέδια αντιμετώπισης των κάθε λογής κινδύνων στις διοικητικές δομές της χώρας όμως αυτά πρέπει να πλαισιωθούν κι από τεχνολογικά μέσα κι εξειδικευμένο έμψυχο δυναμικό. Η πρότασή μας αφορά στη δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πρόληψης κι έγκαιρης προειδοποίησης που θα αξιοποιούν τις τελευταίες τεχνολογίες των δορυφορικών δεδομένων, αισθητήρες διαφόρων τύπων, IoT, UAV και Drones, σε συνέχεια της ΕΥΓΕΠ η οποία μπορεί να αποτελέσει την κύρια πλατφόρμα η οποία θα χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο όλων αυτών των συστημάτων. Τα συστήματα όμως αυτά δεν δουλεύουν μόνα τους. Χρειάζεται και η εκπαίδευση του προσωπικού και πιθανόν νέες προσλήψεις εξειδικευμένων ανθρώπων και είναι απαραίτητο τέτοια συστήματα να είναι σε λειτουργία συνεχώς όλο το 24ωρο για όλο το έτος σε όλη την χώρα. Υπάρχουν ήδη κάποιες αξιόλογες υποδομές όπως στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών οι οποίες μπορεί να χρησιμεύσουν ως παράδειγμα και πιλότος για τα συστήματα που πρέπει να αναπτύξει η Πολιτεία», αναφέρεται σχετικά.

Ειδικά όμως για την «εξυγίανση και οργάνωση των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων στην Κεντρική Μακεδονία», το ΤΕΕ/ΤΚΜ τονίζει ότι «σημαντικό ποσοστό της δραστηριότητας που αφορά τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταφορικές και αποθηκευτικές δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφεται σε Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ). Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια (Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας / Γ.Γ. Βιομηχανίας, Ιανουάριος 2018), στην ΠΚΜ εντοπίζονται 30 τέτοιες συγκεντρώσεις, συνολικής έκτασης 90.800 στρεμμάτων. Αυτές οι περιοχές πρέπει να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με το μέγεθος, τις χρήσεις που φιλοξενούν και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, να διερευνηθούν οι δυνατότητες εξυγίανσης και οργάνωσής τους, να ιεραρχηθεί η προτεραιότητα εξυγίανσης και να διατυπωθούν γενικές κατευθύνσεις ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης κατά κατηγορία άτυπης συγκέντρωσης. Τελικό ζητούμενο είναι μία δέσμη κατευθύνσεων και μέτρων σε επίπεδο χωρικού σχεδιασμού και οργάνωσης ώστε να επιλυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα και να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας των υφιστάμενων δραστηριοτήτων με όρους βιωσιμότητας».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ