Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021
x

ΒΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ο βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης σημείωσε η επιτυχία του Σχεδίου Ανάκαμψης για τη χώρα εξαρτάται από τέσσερις σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

«Η υπαρξιακή αειφόρος επιτυχία του Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» εξαρτάται από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις», τόνισε σε παρέμβασή του στη βουλή ο βουλευτής Β´ Θεσσαλονίκης Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Όπως είπε οι μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση, την οικοδόμηση ενός κοινωνικού κράτους, την υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου και τη διοικητική μεταρρύθμιση του δημοσίου και της δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, που επικαλείται τη σχετική μελέτη και η Τράπεζα της Ελλάδος, «σε αντίθεση με την παροδική οικονομική επέκταση που χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις και δάνεια, οι διαρθρωτικές αλλαγές οδηγούν σε μόνιμη αύξηση της παραγωγικής ικανότητας», που μάλιστα προκαλούν το 40% της ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ. «Τη μεγαλύτερη συμβολή έχει εν προκειμένω η ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση του εργατικού δυναμικού μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πολιτικής και ακολουθεί η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω οικονομιών κλίμακος και του ανταγωνισμού με την μείωση των διοικητικών βαρών στο επιχειρείν», αναφέρει ο κ. Βαρτζόπουλος.

Όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση ο βουλευτής σημειώνει ότι αρκεί να εφαρμόσουμε πραγματικά τους νόμους που ψηφίσαμε, δηλαδή:

1. Τα «εργαστήρια δεξιοτήτων» της πρωτοβάθμιας, να οδηγούν στα ΕΠΑΛ ή την μαθητεία το 70% των μαθητών.
2. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης να οδηγούν μέσω των Επιμελητηρίων σε πραγματικές δουλειές και
3. Η τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση να καταστεί θελκτική αποκτώντας σοβαρά επαγγελματικά δικαιώματα και απ’ ευθείας πρόσβαση από τα ΕΠΑΛ χωρίς Πανελλήνιες.

«Αναφορικά με την οικοδόμηση ενός Κοινωνικού Κράτους προϋπόθεση είναι η δημιουργία ενός «Εθνικού Συστήματος Προνοίας», που θα υλοποιήσει το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία, και προϋποθέτει έναν επιδημιολογικό Αναπηρικό Χάρτη και ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρυθμίσεως. Η πρόσβαση σε όλα αυτά απαιτεί την δημιουργία επί τέλους Συστήματος Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Η μόνη λύση εν προκειμένω είναι το κεντροευρωπαϊκό μοντέλο της ελεύθερης επιλογής ιατρού και όχι φυσικά το βρετανικό του σοσιαλιστικού gatekeeping, που δυστυχώς παρεισέφρησε και στην κυβερνητική εισήγηση», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος χωρίς ενιαία Κοινωνική Υπηρεσία, που εν προκειμένω μπορεί να βασισθεί στον ΟΠΕΚΑ με επιχειρησιακούς βραχίονες τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων. Αυτή πρέπει, να μετεξελίξει το «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», στην εγγυημένη αξιοπρεπή διαβίωση, που θα περιλαμβάνει ένα ευρύτερο πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών», τόνισε.

«Όσον αφορά την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου είναι αναπόφευκτη βέβαια η παραχώρηση της μερίδος του λέοντος του ενεργειακού και ψηφιακού μετασχηματισμού στις μεγάλες εταιρίες του χώρου. Αυτό καθιστά ακόμη πιο απαραίτητη την θέσπιση κινήτρων για τις ατομικές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να συνεργαστούν, συγχωνευθούν ή εξαγοραστούν με στόχο τη δημιουργία αποτελεσματικών μεγεθών. Το ίδιο ισχύει και για την ενίσχυση του αγροτοδιατροφικού τομέα με πρόταξη της Συμβολαιακής Γεωργίας. Βασική η αναβάθμιση των Επιμελητηρίων και Συνεταιρισμών με καταλυτικό ρόλο στην μόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων και απλοποιήσεως των διοικητικών διαδικασιών», τόνισε.

«Ριζικός εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης και της Δικαιοσύνης νοείται μόνον με αξιολόγηση όλων βάσει ποσοτικών Δεικτών Επίδοσης. Τούτο προϋποθέτει προγράμματα δράσεων με ποσοτικούς στόχους παντού και φυσικά ευρωπαϊκούς τρόπους πρόσληψης και προαγωγής ξεπερνώντας το παρωχημένο ΑΣΕΠ. Είναι μοναδική ευκαιρία ύστερα από 200 χρόνια, να παραδοθεί πραγματικά στους επιγόνους μια νέα Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Βαρτζόπουλος.




A+
A-







ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ