Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022
x

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών και χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής και χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.voria.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η οποία προσφέρεται προς χρήση στους ενδιαφερομένους (εφεξής οι «Χρήστες») από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «VORIA GR», που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Πολυτεχνείου αριθμός 51 (Τ.Κ. 546 25), με αριθμό ΓΕΜΗ (του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης) 043355606000 και ΑΦΜ 997993890 (εφεξής η «Εταιρεία»). Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών και χρήσης (εφεξής οι «Όροι Παροχής & Χρήσης»). Μόνη η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας τεκμαίρει την γνώση, κατανόηση καθώς και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Παροχής & Χρήσης. Οι Χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας και τις τυχόν βλάβες ή ζημίες που θα προκαλέσει η χρήση αυτή στους ίδιους, σε τρίτους ή ακόμη και στην Εταιρεία.

2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση την περίοδο κατά την οποία η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα θα έχει ανασταλεί λόγω συντήρησης της Ιστοσελίδας, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Η Εταιρεία ενημερώνει την Ιστοσελίδα τακτικά, και μπορεί να αλλάζει το περιεχόμενο της σε οποιαδήποτε στιγμή. Εάν παραστεί ανάγκη, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, ή να διακόψει αυτή επ’ αόριστον. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση να ενημερώνει υλικό της Ιστοσελίδας που ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο σε μια δεδομένη στιγμή.

3. ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ (DOWNLOAD) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που μεταφορτώνεται (download) από την Ιστοσελίδα εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον Χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που μεταφορτώνει (download) από την Ιστοσελίδα στον προσωπικό του υπολογιστή είναι συμβατό με τον υπολογιστή και δεν περιέχει ιούς.

4. «ΔΕΣΜΟΙ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES) ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών ιστοσελίδων (web sites) τρίτων, καθώς και υπηρεσιών ή/και καταστημάτων στα οποία μπορεί να παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), υπερσυνδέσμων (hyperlinks) και λοιπών δράσεων. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών ιστοσελίδων τρίτων ή υπηρεσιών τρίτων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, σελίδες, στους παρόχους των εν λόγω υπηρεσιών ή/και στα καταστήματα τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων ή/και καταστημάτων ή/και υπηρεσιών στα οποία μπορεί να παραπέμπει, ή/και ότι συνδέεται με όλα τα παραπάνω καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως ενδεικτικά σχέση εντολής, έργου, εργασίας, πρόστησης κτλ. Επιπλέον, η παραπομπή μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών banners στο περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων δεν χορηγεί στον Χρήστη την άδεια για τη χρήση ή την αποθήκευση αυτού, την οποία, εφόσον απαιτείται, πρέπει να λάβει από τον κάτοχο των διαδικτυακών αυτών τόπων και σελίδων. Οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που τυχόν εμφανίζεται στο περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αλλάξει χωρίς προηγουμένως να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις.

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Η Εταιρεία διαθέτει μια αναπτυσσόμενη κοινότητα χρηστών και ενθαρρύνει τα σχόλια στις ειδήσεις και αναρτήσεις στην Ιστοσελίδα της. Είμαστε προσηλωμένοι στη διατήρηση μιας ενημερωτικής και δημιουργικής συζήτησης, βασισμένης στο σεβασμό. Για το σκοπό αυτό έχουμε βασικούς κανόνες, ώστε οι σχολιασμοί να διεξάγονται με τρόπο πολιτισμένο. Η τήρηση των κανόνων αυτών βαρύνει τόσο εμάς, ως ειδησεογραφικό και ενημερωτικό μέσο, όσο και εσάς, τους αναγνώστες και χρήστες της Ιστοσελίδας.

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και ενθαρρύνονται να εκφράσουν τη γνώμη τους (ανεξάρτητα από την φυλετική τους ταυτότητα, τις πολιτικές πεποιθήσεις, την ιδεολογία, τη θρησκεία ή τη συμφωνία τους) με τον συγγραφέα του άρθρου ή τα άλλα μέλη της κοινότητας των αναγνωστών μας, εφόσον οι απόψεις αυτές εκφράζονται με σεβασμό και συμβάλλουν εποικοδομητικά στη συζήτηση. Δεν ενθαρρύνουμε ούτε ανεχόμαστε, σε καμία περίπτωση, άμεσες ή έμμεσες επιθέσεις, μειωτικούς χαρακτηρισμούς ή ύβρεις, ούτε εσκεμμένες προσπάθειες προβολής και καταχώρισης προκλητικών ή εκτός θέματος θέσεων και απόψεων, με πρωταρχική πρόθεση την πρόκληση συναισθηματικών αντιδράσεων. Επίσης σας ζητούμε να μην παραποιείτε τα στοιχεία σας ή τα στοιχεία άλλων και μην συμβάλλετε συνειδητά με τα σχόλιά σας στην παραπληροφόρηση.

Η συντακτική μας ομάδα, στις ανωτέρω περιπτώσεις, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει αυτούς τους τύπους των σχολίων, όταν κριθεί ότι επιβάλλεται από τις περιστάσεις. Άτομα που αναρτούν συστηματικά ή σκόπιμα τέτοιου είδους σχόλια μπορεί να χάσουν την δυνατότητα υποβολής σχολίων και, εάν το κρίνουμε σκόπιμο, να αποκλειστούν οριστικά από την κοινότητα των χρηστών μας. Εάν υποπέσει στην αντίληψή μας, μέσω σχολίου, απειλή εναντίον ενός ατόμου ή μιας ομάδας προσώπων, η σχετική αναφορά όχι μόνο θα αφαιρεθεί αλλά είναι πιθανό να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές για τις νόμιμες ενέργειές τους. Στοιχεία προσωπικής αναγνώρισης δεν πρέπει ποτέ να αναρτώνται στην ενότητα σχολίων της Ιστοσελίδας για τη διασφάλιση του ιδιωτικού απορρήτου και την προστασία όλων των μελών της κοινότητας. Σε αυτά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνων ή διευθύνσεις email. Οποιαδήποτε σχόλια περιέχουν αυτές τις πληροφορίες θα διαγράφονται.

Για να διατηρηθεί μια πολιτισμένη ατμόσφαιρα, διατηρούμε το δικαίωμα να αναθέτουμε στην συντακτική μας ομάδα να διαβάζει τα σχόλια, πριν αυτά εμφανιστούν στην Ιστοσελίδα. Ο χρόνος ελέγχου μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το φόρτο σχολίων σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα, για αυτό παρακαλούμε να είστε υπομονετικοί. Δεσμευόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ελέγχουμε όλα τα σχόλια το συντομότερο δυνατόν. Παρακαλούμε να μην επιμένετε στην εκ νέου υποβολή σχολίου που έχει προφανώς διαγραφεί, καθώς αυτό δημιουργεί περιττό κόπο και απώλεια πολύτιμου χρόνου σε όλους μας. Η Εταιρεία δηλώνει ότι οι απόψεις που εκφράζονται από τον Χρήστη δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ιστοσελίδας, και η Εταιρεία δεν υποστηρίζει ούτε επιβεβαιώνει οποιοδήποτε περιεχόμενο που υποβάλλεται από τον Χρήστη. Επίσης, δηλώνει ότι δεν έχει υποχρέωση αλλά ούτε είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του, να ελέγχει την ακρίβεια, αλήθεια, εγκυρότητα, νομιμότητα και πληρότητα του περιεχομένου που υποβάλλεται από τον Χρήστη, πριν από τη δημοσίευσή του.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα υπηρεσιών της Εταιρείας, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, λογισμικό, προσφερόμενες υπηρεσίες, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, αρχεία ήχου ή/και εικόνας και αρχεία οπτικοακουστικών έργων, διαγωνισμοί, διαδραστικές εφαρμογές, δεδομένα, μεταδεδομένα, βάσεις δεδομένων (εφεξής το «Περιεχόμενο»), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας είτε της Εταιρείας είτε τρίτων συνεργαζομένων με την Εταιρεία και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Το Περιεχόμενο δύναται να αντιγραφεί προσωρινά στη μνήμη κάποιου προσωπικού υπολογιστή με σκοπό την απλή ανάγνωση. Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το Περιεχόμενο αυτό εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του Περιεχομένου της Ιστοσελίδας σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για αυστηρά προσωπική-ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα (εφεξής το «Λογισμικό»), δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, τροποποίησης, μετάφρασης ή εν γένει προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. Με το παρόν η Εταιρεία παραχωρεί στους Χρήστες μη αποκλειστική, προσωποπαγή, μη εκχωρήσιμη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης του Λογισμικού, και θα διαρκεί μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τη χρήση της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ιδίας ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δηλώνει ρητώς ότι τυχόν ιδέες και απόψεις που εκφράζονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδέες και απόψεις των Χρηστών που τις εκφράζουν και οι οποίοι καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι έναντι της Εταιρείας και έναντι παντός τρίτου.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων τρίτων εταιρειών, οργανισμών, ενώσεων, συνεργατών φορέων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι τρίτοι αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

7. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Παροχής & Χρήσης, στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική Cookies, τα οποία και σας παροτρύνουμε να μελετήσετε προσεκτικά, καθώς επίσης και στις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εμάς, δηλώνετε αφενός ότι αποδέχεσθε τους παρόντες Όρους Παροχής & Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies, και ότι συγκατατίθεσθε στη συλλογή και επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Παροχής & Χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους Χρήσης, βασίζεται στην συγκατάθεση που μας παρέχετε κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας μας.

8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ INTERNET ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΚΛΗΦΘΟΥΝ ΩΣ ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η΄/ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ, ΟΥΤΕ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η΄ ΜΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ Ή ΗΘΙΚΗ) ΗΘΕΛΕ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗ.

ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΤΥΧΟΝ ΑΡΧΕΙΑ (ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΗΧΗΤΙΚΑ, ΒΙΝΤΕΟ, ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΛΠ), ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ Ή ΩΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΙΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ή ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΥΠΟΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ή ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ

ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ (ΚΕΙΜΕΝΑ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ Η ΒΙΝΤΕΟ). ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΩΝ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι Όροι Παροχής & Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Για κάθε διαφορά που αφορά ή προκύπτει από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του δικτυακού τόπου www.voria.gr, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Όροι Παροχής & Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών της Ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς.

Οι παρόντες Όροι Παροχής & Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Εντούτοις, η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματά της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Παροχής & Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Παροχής & Χρήσης δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Παροχής & Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, video, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της www.voria.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα ανήκουν στη www.voria.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. Εργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο www.voria.gr δημοσιεύονται με τη σχετική άδεια των κατόχων ή παρατίθενται καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Εάν στις σελίδες δημοσιευτεί υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την άδεια του δικαιούχου θα κατέβει αμέσως μετά από ειδοποίηση του ίδιου.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της www.voria.gr

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η www.voria.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκαστάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω "δεσμών" (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

1. Η παρούσα ιστοσελίδα www.voria.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποτελούνται από σειρά γραμμάτων και αριθμών και τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του Χρήστη κατόπιν συναίνεσής του. Επιτρέπουν στην Ιστοσελίδα να διαχωρίσει το Χρήστη από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας και να «εξατομικεύσει» την εμπειρία περιήγησης. Ενδεικτικά μπορούν να «θυμούνται» τις αναζητήσεις του Χρήστη, το σημείο στο οποίο διέκοψε την περιήγηση ή τις επιλογές του, όπως γλώσσα ή διάταξη της ιστοσελίδας. Τα cookies διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, τον έλεγχο της χρήσης της Ιστοσελίδας και τη βελτίωσή της. Τα cookies δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς στον υπολογιστή του Χρήστη και δε μπορούν να δώσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.

2. Η παρούσα Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τρία (3) είδη cookies:

 • Απολύτως απαραίτητα cookies. Επιτρέπουν στο Χρήστη να περιηγείται και να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα. Χωρίς αυτά δεν είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας.
 • Cookies Λειτουργικότητας. Θυμούνται τις επιλογές του Χρήστη κατά την περιήγηση, όπως για παράδειγμα την επιλογή γλώσσας. Είναι ουσιαστικής σημασίας για τη βελτίωση της περιήγησης, γιατί καθιστούν δυνατή την παροχή προσωποποιημένων λειτουργιών. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies ανωνυμοποιούνται και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα της περιήγησης σε άλλες ιστοσελίδες.
 • Cookies Επιδόσεων. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και τον τρόπο περιήγησής τους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες αυτές είναι σημαντικές για τη βελτίωση της Ιστοσελίδας ώστε να είναι φιλικότερη προς το Χρήστη. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies επιδόσεων είναι συγκεντρωτικές και ανώνυμες και δεν επιτρέπουν ταυτοποίηση του Χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να ανακοινώνονται σε τρίτους με σκοπό τη σύνταξη συγκεντρωτικών στατιστικών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεμονωμένα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε στον παρακάτω πίνακα:

Cookie Name Σκοπός Χρόνος Διατήρησης
____VASTUtil__ Αναγκαίο για την υλοποίηση του video-περιεχομένου του ιστότοπου. Persistent / Μόνιμο 1
_cookies.js_dtest Το συγκεκριμένο cookie ορίζει αν ο browser δέχεται cookies. Session
_rc::e Cookie που χρησιμοποιείται για να εξετάζει αν ο επισκέπτης είναι άνθρωπος ή bot. Session
__ tbl-session-referrer Μοναδικό αναγνωριστικό (id) για το session του επισκέπτη. Session
_test_cookie Cookie που χρησιμοποιείται για να εξετάσει εάν ο browser του επισκέπτη υποστηρίζει cookies. 1 ημέρα
3. Πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies

3.1. Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να αλλάξει τις ρυθμίσεις των cookies την παρούσα Ιστοσελίδα, με την απόρριψη των cookies που δεν είναι απολύτως απαραίτητα. Η πρόσβαση του Χρήστη σε ορισμένες λειτουργίες της παρούσας Ιστοσελίδας μπορεί να υποβαθμιστεί αν ο φυλλομετρητής ρυθμιστεί ώστε να απορρίπτει τα cookies.

3.2 Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies σε φυλλομετρητές ευρείας χρήσης θα βρείτε στις κατωτέρω ζεύξεις υπερκειμένου:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835
Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites- stored
Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ Safari http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari for iPad and iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

3.3. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η απενεργοποίηση των cookies, εγκαθίσταται στο σκληρό δίσκο του Χρήστη ένα cookie το οποίο «θυμάται» τις σχετικές επιλογές. Σε περίπτωση χρήσης διαφορετικού φυλλομετρητή, ενδέχεται ο Χρήστης να πρέπει να επαναλάβει τις ρυθμίσεις.

3.4. Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Πολιτική Cookies, επικοινωνήστε μαζί μας στο dpο@voria.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «VORIA GR», που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Πολυτεχνείου αριθμός 51 (Τ.Κ. 546 25), με αριθμό ΓΕΜΗ (του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης) 043355606000 και ΑΦΜ 997993890, δραστηριοποιείται ιδίως στην παροχή δημοσιογραφικών υπηρεσιών εν γένει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμάς μπορείτε να επισκεφθείτε εδώ.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την συμμόρφωσή της στις επιταγές της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή τον Νόμο 4624/2019 και τον Κανονισμό της ΕΕ 679/2016 καθώς και κάθε άλλο συναφές νομοθέτημα.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων (η «Πολιτική Προστασίας») - μαζί με τους Όρους Πραροχής Υπηρεσιών & Χρήσης και την Πολιτική Cookies - εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (i) όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.voria.gr (η «Ιστοσελίδα») ή (ii) όταν επικοινωνείτε ή ζητάτε πληροφορίες από εμάς ή (iii) κατά την παροχή υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία μας (οι «Υπηρεσίες»).

1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας εξηγεί την προσέγγισή μας σε κάθε προσωπική πληροφορία που συλλέγουμε από εσάς και τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων. Είναι σημαντικό να αφιερώσετε λίγο χρόνο να την μελετήσετε, ώστε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο ως προς τις προσωπικές σας πληροφορίες που έχουμε λάβει από εσάς.

Ενδέχεται να προβούμε στο μέλλον σε αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Προστασίας, την οποία και θα επικαιροποιούμε κάθε φορά. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Μπορείτε να απευθύνετε όλες τις ερωτήσεις ή τα αιτήματα σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την Εταιρεία στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, e-mail: dpo@voria.gr.

2. ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε διαφορετικούς τύπους προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε από εσάς, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας, κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή όταν επικοινωνείτε ή ζητάτε πληροφορίες από εμάς. Δεν συλλέγουμε, δεν χρησιμοποιούμε και δεν κοινοποιούμε εν γνώσει μας πληροφορίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευλόγως για την ταυτοποίηση ανηλίκων, χωρίς την προγενέστερη συγκατάθεση των γονέων τους ή κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πρωταρχικός σκοπός μας στη συλλογή προσωπικών στοιχείων από εσάς είναι να μας βοηθήσετε:

 • να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα σας
 • να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας
 • να διεκπεραιώσουμε αιτήματα που υποβάλατε στην Ιστοσελίδα ή σε σχέση με τις Υπηρεσίες μας
 • να σας αποστείλουμε επικοινωνία για προωθητικούς σκοπούς όταν έχουμε την άδειά σας ή όταν επιτρέπεται από το νόμο
 • να λάβετε τυχόν ενημερωτικά δελτία – newsletters
 • να εξατομικεύσουμε τις Υπηρεσίες μας, να ‘θυμόμαστε’ τις ρυθμίσεις σας, να προβάλλουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις, να μετράμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι διαδικτυακές μας διαφημίσεις καθώς και να προσαρμόζουμε τις επικοινωνίες μάρκετινγκ βάσει αυτών που διαβάζετε στην Ιστοσελίδα μας
 • να διαφημιστείτε από εμάς (αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα).
 • να διεξάγουμε διαγωνισμούς και να αποδώσουμε τα δώρα στους νικητές
 • να αναρτήσετε σχόλια στα άρθρα μας
 • για στατιστικούς σκοπούς, όπως η ανάλυση της απόδοσης της Ιστοσελίδας μας και η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες την χρησιμοποιούν
 • να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο, δικαστική απόφαση, άλλη δικαστική διαδικασία ή τις απαιτήσεις μιας ρυθμιστικής αρχής, και
 • να προβούμε σε χρήση όπως άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων μπορεί να επεξεργαστούμε τα ακόλουθα μεταξύ άλλων προσωπικά στοιχεία:

 • Εάν είστε επισκέπτης στην Ιστοσελίδα:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
   • Δημογραφικές πληροφορίες όπως η διεύθυνσή σας
   • Άλλες πληροφορίες σχετικά με την παροχή των Υπηρεσιών
 • Αν είστε πελάτης-αποδέκτης των παρεχόμενων από εμάς Υπηρεσιών ή υποψήφιος πελάτης:
  • Ονοματεπώνυμο
  • Στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
   • Δημογραφικές πληροφορίες όπως η διεύθυνσή σας
   • Πληροφορίες που μας παρέχετε ως μέρος της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς.

3. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΣΕ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ

Όταν αναρτάτε δημόσια σχόλια σχετικά με άρθρο στην Ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες που δημοσιεύετε και το όνομά σας ως χρήστη είναι προσβάσιμες στο κοινό. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προβληθούν στο Διαδίκτυο και να συλλεχθούν από τρίτους. Δεν φέρουμε ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι τρίτοι χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες. Όταν συνεισφέρετε σε μια συζήτηση, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην μοιράζεστε προσωπικά στοιχεία, και ιδίως πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, όπως το όνομα, την ηλικία, τη διεύθυνση και το όνομα του εργοδότη σας. Δεν φέρουμε ευθύνη για το απόρρητο τυχόν αναγνωρίσιμων πληροφοριών που δημοσιεύετε στην ηλεκτρονική μας κοινότητα ή σε σελίδες της Ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε επίσης την σχετική αναφορά στον τρόπο υποβολής σχολίων στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών & Χρήσης εδω

4. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή Επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τα υποκείμενα των δεδομένων.
  Η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία βρίσκει έρεισμα σε μία (ή περισσότερες) από τις παρακάτω νομικές βάσεις. Διασφαλίζουμε ότι μία από αυτές ισχύει όταν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα:
  • Συγκατάθεση
  • Εκτέλεση σύμβασης
  • Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση (εξαιρουμένων συμβατικών υποχρεώσεων)
  • Επιδίωξη έννομου συμφέροντος της Εταιρείας ή τρίτων
  • Ζωτικό συμφέρον
  • Δημόσιο συμφέρον
 • Όπου η νομική βάση της επεξεργασίας είναι επιδίωξη έννομου συμφέροντος της Εταιρείας ή τρίτων, στηριζόμαστε σε αυτήν μόνο εάν ο λόγος για τη χρήση των πληροφοριών σας είναι δίκαιος και νόμιμος, θα προβούμε δε σε στάθμιση μεταξύ του εννόμου συμφέροντός μας και των δικαιωμάτων σας. Τα έννομα συμφέροντά μας ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν:
  • την υποστήριξη της ελευθερίας του Τύπου, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογραφικών δραστηριοτήτων κοινωνικής σπουδαιότητας,
  • την υποστήριξη των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην πρόσβαση και λήψη ενημέρωσης και πληροφοριών,
  • την ανάπτυξη, παράδοση και διατήρηση συναφών και ελκυστικών υπηρεσιών και διαφημίσεων προϊόντων/υπηρεσιών,
  • να κατανοήσουμε τα χαρακτηριστικά του κοινού μας προκειμένου να το εξυπηρετήσουμε καλύτερα,
  • την άσκηση της εμπορικής μας δραστηριότητας, και
  • να αποδείξουμε ότι παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με βέλτιστες διεθνώς πρακτικές και αναγνωρισμένα πρότυπα.
 • Συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται.
 • Διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, όπως δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Εντούτοις, σε περίπτωση που τύχουν επεξεργασίας ειδικές κατηγορίες δεδομένων από εμάς, η επεξεργασία αυτή λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ενδεικτικά:

 • το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου
 • η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα,
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος.

6. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκαλύπτονται σε τρίτους μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ανώνυμα, εάν αυτό είναι εφικτό. Για να αναθέσουμε σε τρίτους την εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους μας, π.χ. σε έναν ανάδοχο ή πάροχο υπηρεσίας, θα πρέπει να συμφωνούν συμβατικά να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες μας.

Οι τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται με Συμβάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων, οι οποίες θα επιβάλλουν σχετικές υποχρεώσεις. Ο βαθμός στον οποίο τα τρίτα μέρη συμμορφώνονται με τις επιβληθείσες υποχρεώσεις και εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ελέγχεται πριν από τη σύναψη συμβάσεων με αυτά, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

7. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε ασφαλείς τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται και έχουμε εφαρμόσει τις κατάλληλες πολιτικές, κανόνες και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που έχουμε υπό τον έλεγχό μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια. Όλοι οι συνεργάτες μας, οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι, οι εργαζόμενοι και εκτελούντες την επεξεργασία (δηλ. όσοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία για λογαριασμό μας για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω), οι οποίοι έχουν πρόσβαση και σχετίζονται με την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών, υποχρεούνται να σέβονται την εμπιστευτικότητα τέτοιων προσωπικών πληροφοριών.

9. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίον τα χρησιμοποιούμε, όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας. Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, θα τα διαγράψουμε ή θα τα καταστήσουμε ανώνυμα αφαιρώντας όλες τις λεπτομέρειες που σας προσδιορίζουν.

10. COOKIES

Μπορείτε να βρείτε την πολιτική μας για τα cookies καθώς και όλα τα cookies που χρησιμοποιούμε εδώ.

11. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για εσάς:

 • Δικαίωμα πληροφόρησης
  Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα πρόσβασης
  Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα με συνοπτικό, διαφανή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
  Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού
  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα
  Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα εναντίωσης
  Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, εμείς δεν θα υποβάλλουμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης
  Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση λαμβανόμενη αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι σας ή σας επηρεάζει σημαντικά κατά ανάλογο τρόπο. Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Εταιρείας μας εγγράφως με ηλεκτρονικά μέσα. Το αίτημα θα απαντηθεί εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη του από την Εταιρεία μας και σε κάθε περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών, αν η περιπλοκότητα του αιτήματός σας ή γενικά ο αριθμός των αιτημάτων που λαμβάνονται, το απαιτεί.

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σε κάθε περίπτωση, αν νομίζετε ότι παραβιάζεται η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.dpa.gr, Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Φαξ: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ