Οι παρεμβάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ευρείες, με τις εργασίες να γίνονται κατά βάση από υπαλλήλους του δήμου.Το καταστατικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προβλέπει ότι η έδρα του θα πρέπει να βρίσκεται στο κράτος μέλος με τη μεγαλύτερη οικονομία.

08:06


Η συμμετοχή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προσκρούει σε Προεδρικό Διάταγμα του 1996.


Η συντριπτική πλειονότητα αφορά εποχικό προσωπικό σε Υγεία, Δήμους, hotspots μεταναστών. Oι 660 θέσεις μονίμων σε ΟΑΕΔ και ΕΥΔΑΠ.

08:55

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΤΟΥ 1917 ΣΤΗΝ 82Η ΔΕΘΉδη έχει αρχίσει να στήνεται στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης σε κλίμακα μέρος του παραλιακού μετώπου της πόλης


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Φορολογικά Νέα
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ