Σάββατο 18 Αυγούστου 2018
x

ΑΔΜΗΕ: ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που κατέχει το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 8,2 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα κατά 18,1% εμφανίστηκαν τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ στο πρώτο εξάμηνο του έτους και ανήλθαν στα 32,2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η μείωση οφείλεται στην υποχώρηση της λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙTDA 92,8 εκατ. ευρώ εφέτος, έναντι 103,3 εκατ. πέρυσι) η οποία με τη σειρά της αποδίδεται στη μείωση του εσόδου ενοικίου συστήματος μεταφοράς.

Όπως αναφέρεται, η νέα διοικητική ομάδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ προγραμματίζει να αυξήσει σταδιακά τις επενδύσεις στο δίκτυο μεταφοράς, οι οποίες αναμένεται να φθάσουν σωρευτικά περίπουτο 1 δισ. ευρώ κατά την πενταετή περίοδο έως το 2021. Το συνολικό ποσό περιλαμβάνει επενδύσεις του συστήματος και από χρήστες. Με βάση την ανοδική πορεία στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ αναμένει τα κέρδη μετά από φόρους να ανέλθουν το 2021 σε περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 2017, η διοίκηση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ αναμένει βελτίωση από τα επίπεδα του 2016 στα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA), καθώς και στα συγκρίσιμα κέρδη μετά από φόρους (δίχως την υψηλή έκτακτη φορολογική επιβάρυνση του 2016), παρά τη σχετική συρρίκνωση στο πρώτο εξάμηνο του 2017 συγκριτικά με την ίδια περίοδο πέρυσι".

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, που κατέχει το 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, εμφάνισε καθαρά κέρδη ύψους 8,2 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ακόμη ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αναμένει να λάβει προμέρισμα για τη χρήση του 2017 αναλογικά με το ποσοστό που κατέχει (51%) στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ, το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί εντός του Σεπτεμβρίου, βάσει σχετικής απόφασης που έλαβε το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ στις 21 Αυγούστου 2017. Το ύψος του προμερίσματος που θα διανεμηθεί σε όλους τους μετόχους αντιστοιχεί στο 50% των καθαρών κερδών του α' τριμήνου 2017 και ανέρχεται σε περίπου 7,3 εκατ. ευρώ .
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ