Σάββατο 18 Αυγούστου 2018
x

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση των μελετών για τα σχολεία ανέρχεται σε 638.568 ευρώ- Τα έργα περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου.

Την ανάθεση δυο μελετών ανέγερσης ενός Λυκείου και ενός Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη μελέτη περιλαμβάνει τον προγραμματισμό εργασιών σε κτίριο που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο με εμβαδόν 5.912,09 μ2 στο Οικοδομικό Τετράγωνο Γ14, που περικλείεται από τις οδούς Δημάρχου Θανάση Γιαννούση, Νικ. Ζαρτινίδη και ανωνύμων οδών στην περιοχή Τροχιοδρομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, για τη μεταστέγαση του 32ου λυκείου, δυναμικότητας 270 μαθητών. Η ανέγερση του διδακτηρίου αναμένεται να αποσυμφορήσει τα ήδη υπάρχοντα σχολικά συγκροτήματα (32ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και 3ο Γυμνάσιο Χαριλάου) και να βελτιώσει τις συνθήκες λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές των διδακτηρίων. Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται σε 768.058,61€, ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους προεκτιμώμενων αμοιβών. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 με χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ και την ΕΤΕπ.

Η δεύτερη μελέτη περιλαμβάνει τον προγραμματισμό εργασιών για το 8ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, το οποίο θα στεγαστεί σε κτίριο που θα ανεγερθεί σε τμήμα ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με εμβαδόν 1.936.29 μ2 στο Ο.Τ. Γ305, που περικλείεται από τις οδούς Βιζύης και Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και Επιδαύρου και Ανατολικής Ρωμυλίας στην Κάτω Τούμπα. Στο υπολειπόμενο τμήμα ιδιοκτησίας της Πρόνοιας, εμβαδού 888,80 μ2 του ίδιου Ο.Τ. θα ανεγερθεί στη συνέχεια και δεύτερο κτίριο, στο οποίο θα στεγαστεί το 9ο Ειδικό Νηπιαγωγείο, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης του ακινήτου. Επισημαίνεται ότι το μοναδικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί σήμερα στο νοτιοανατολικό τομέα του Δήμου Θεσσαλονίκης στεγάζεται σε λυόμενες εγκαταστάσεις στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου – Καραϊσκάκη (1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο – 2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο) και πέραν των «εκπτώσεων» σε προδιαγραφές λειτουργικότητας, παρουσιάζει εικόνα αισθητικής απαξίωσης.

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης ανέρχεται σε 638.568,70€. Το έργο περιλαμβάνεται επίσης στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2018 με χρηματοδότηση από τη ΣΑΤΑ και την ΕΤΕπ. Οι μελέτες θα διενεργηθούν με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ