Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
x

ΚΡΙΣΙΜΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Τα αποτελέσματα του 2017 αποτελούν τη βάση στην οποία «τρέχει» το stress test που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτό το διάστημα.

Την αρχή έκανε η Eurobank, ενώ ακολουθεί στις 20 Μαρτίου, η Alpha Bank. Τον κύκλο θα κλείσουν Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς. Ο λόγος αφορά στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2017, η οποία θα είναι μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη. Γιατί; Διότι τα αποτελέσματα του 2017 αποτελούν τη βάση στην οποία «τρέχει» το stress test που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτό το διάστημα. Κι άρα, εν πολλοίς, θα φανεί αν ο στόχος που είναι η «ασφαλής διέλευση» απ' αυτή τη διελκυστίνδα θα επιτευχθεί.

Με βάση τις έως τώρα ενδείξεις, πάντως, δεν συντρέχει κανείς λόγος ανησυχίας. Κι αυτό γιατί σημειώνεται αύξηση καταθέσεων, μείωση της εξάρτησης από τον ELA και ενδυνάμωση κεφαλαιακής βάσης.

Σε ό,τι αφορά στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όλα συντείνουν σε μια μεγαλύτερη μείωση των NPLs, αν και το βασικό ζητούμενο είναι πόσο κοντά έχει φτάσει η μείωση αυτή στους στόχους που είχαν τεθεί από τον SSM. Κι αυτό γιατί με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΚΤ, η Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των άλλων χωρών ως προς την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Για παράδειγμα, την ώρα που σε άλλες χώρες της Ευρώπης το σχετικό ποσοστό έχει καταστεί μονοψήφιο, στη χώρα μας εξακολουθεί να κάνει πολύ υψηλές πτήσεις. Χωρίς τίποτα, προς το παρόν, να προδιαθέτει για κάτι καλύτερο.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ