Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018
x

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ

Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 2,751 δισ., έναντι στόχου για 1,307 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,135 δισ. το α' δίμηνο του 2017

Πλεόνασμα ύψους 1,542 δισ. ευρώ εμφάνισε το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσής του, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση.

Πρόκειται για επίδοση κατά πολύ υψηλότερη του στόχου για πλεόνασμα 98 εκατ. ευρώ, που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2018 και αισθητή βελτίωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, όταν είχε καταγραφεί πλεονάσμα ύψους 434 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 2,751 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 1,307 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 2,135 δισ. ευρώ το πρώτο δίμηνο του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8,975 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 14,5% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8,299 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,9% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 6,4%,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 123,9%,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 57 εκατ. ευρώ ή 15,5%,

δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 75 εκατ. ευρώ ή 14,9%,

ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 26 εκατ. ευρώ ή 11,6%,

στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

ζ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 10 εκατ. ευρώ ή 2,6%,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 115 εκατ. ευρώ ή 37,1%,

θ) Απολήψεις από Ε.Ε.  κατά 116 εκατ. ευρώ ή 1320,5%,

ι) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 305 εκατ. ευρώ ή 31,3%,

ια) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 12, 7%,

β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,1%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 7,9%,

δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 8 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 40 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 394 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (277 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα 7.433 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7.743 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.246 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 147 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.257 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.154 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 104 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 106 εκατ. ευρώ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ