Τετάρτη 15 Αυγούστου 2018
x

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΙΣ 30 ΜΑΐΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΠΕ

Ως καταληκτική ημερομηνία είχε οριστεί η 18η Μαϊου. Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι παρατείνει τη σχετική προθεσμία έως την Τετάρτη 30 Μαϊου στις 17:00.

Παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (τουλάχιστον 50,1%) των Ελληνικών Πετρελαίων έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Ως καταληκτική ημερομηνία είχε οριστεί η 18η Μαϊου. Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι παρατείνει τη σχετική προθεσμία έως την Τετάρτη 30 Μαϊου στις 17:00.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της διαγωνιστικής διαδικασίας παραμένουν ως έχουν.

Διαγωνιστική διαδικασία

Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των ΕΛ.ΠΕ. θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (Α' Φάση) και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β' Φάση).

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β' Φάση. Στη Β' Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα ΕΛ.ΠΕ. μέσω εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης (Virtual Data Room - VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.

Ανάμεσα στα κριτήρια που ξεχωρίζουν για τη συμμετοχή των επενδυτών είναι:

-η αξία των ενδιαφερόμενων εταιρειών να είναι άνω των 2 δισ. ευρώ,

-να έχουν εμπειρία τριών ετών στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, ένα από τα μέλη της να έχει δραστηριότητα σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Goldman Sachs.

Το TAIΠΕΔ μπορεί να αποκλείσει ενδιαφερόμενο, «αν αυτό κριθεί αναγκαίο για την προστασία των εθνικών συμφερόντων, της εθνικής ασφάλειες, της ενεργειακής ασφάλειας και προμήθειας της Ελληνικής Δημοκρατίας».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ