Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
x

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

/

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Στην εκδήλωση «OK! Thess», η οποία χωρίζεται σε τρία μέρη, ειδικοί και εκπρόσωποι funds θα παρακολουθήσουν τις παρουσιάσεις των ιδεών.Η απόφαση εξειδικεύει τα κριτήρια για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ για τον εξωδικαστικό μηχανισµό.

Τα νέα δεδομένα που εισάγει ο Κανονισμός 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

10/12/2017, 04:08

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση

από Voria.gr

Στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό, οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

ΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ