Σάββατο 17 Αυγούστου 2019
x

ALTEC:ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρία ανακοίνωσε ότι από τις 14 Οκτωβρίου 2009, η μετοχή της θα διαπραγματεύεται στο ΧΑ με νέα ονομαστική αξία 0,30 ευρώ.

Με νέα ονομαστική αξία, 0,30 ευρώ ανά μετοχή, θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ οι μετοχές της Altec ΑΒΕΕ, από την  Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2009, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας.

Η παραπάνω εξέλιξη ανακοινώθηκε, κατόπιν της έγκρισης από το υπουργείο Ανάπτυξης της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά  14.049.420 ευρώ, στα 30.105.900 ευρώ, με σκοπό το συμψηφισμό του αντίστοιχου ποσού από το λογαριασμό «Υπόλοιπο αποτελεσμάτων χρήσεως (ζημίες) εις νέο» με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής από 0,44 ευρώ σε 0,3 ευρώ, που είχε αποφασιστεί από τη Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 26η Ιουνίου 2009.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ