Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020
x

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η αξιολόγηση - πιστοποίηση του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδας έγινε με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει το υπουργείο Πολιτισμού.

Το αίτημα Αναγνώρισης- Πιστοποίησης του Εβραϊκού Μουσείου της Ελλάδας, στην Θεσσαλονίκη, αποδέχθηκε ομόφωνα το Συμβούλιο Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πρόκειται για το δεύτερο μη κρατικό Μουσείο, έπειτα από το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, το οποίο λαμβάνει το Σήμα Αναγνώρισης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η αξιολόγηση - πιστοποίηση του Εβραϊκού Μουσείου έγινε με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει το ΥΠΠΟΑ και αφορά στην επάρκεια των μουσείων σε προσφερόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες, σε προσωπικό, σε κτηριακές υποδομές και, φυσικά, στη διαχείριση των συλλογών τους.

Η διαδικασία της αναγνώρισης αφορά σε όλα τα Μουσεία με τουλάχιστον τριετή λειτουργία, από την ίδρυση τους. Τα Μουσεία προσέρχονται εθελοντικά για να αξιολογηθούν με βάση τις καλύτερες και τις πλέον σύγχρονες πρακτικές στο χώρο της μουσειολογίας. Η διαδικασία δεν έχει χαρακτήρα αδειοδότησης, αλλά βελτίωσης μέσω της αξιολόγησης.

Η ιδέα για τη δημιουργία Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το 1977 ιδρύθηκε ένα μικρό Μουσείο που στεγάστηκε σε ένα χώρο δίπλα στη Συναγωγή, της οδού Μελιδώνη. Εκεί συγκεντρώθηκαν τα αντικείμενα που αποτέλεσαν τον πυρήνα της σημερινής συλλογής του.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ