Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020
x

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΒΑΘΜΙΔΕΣ Ο ΟΙΚΟΣ SCOPE RATINGS

Εξαιτίας της συμμόρφωσης με το πρόγραμμα προσαρμογής, τη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και τη σταθεροποίηση της οικονομίας

Την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, από Β- σε Β+, αναβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings.

Παράλληλα, ο Scope Ratings αναβάθμισε και το outlook της αξιολόγησης σε «θετικό» από «σταθερό».

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, η αναβάθμιση οφείλεται:

- Πρώτον, στην προσδοκία ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής, με σταθεροποίηση των μακροοικονομικών δεικτών και ισχυρή πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν τις αδυναμίες στη φορολογική και δημόσια διοίκηση.

- Δεύτερον, στη βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων, τα πρωτογενή πλεονάσματα και τη δημιουργία μαξιλαριού ρευστότητας που θα στηρίξει τη βιώσιμη επιστροφή στη χρηματοδότηση από τις αγορές.

- Τρίτον, στις μειωμένες αβεβαιότητες πολιτικής δεδομένου ότι τόσο ο επίσημος τομέας της ευρωζώνης παραμένει δεσμευμένος να χορηγήσει πρόσθετη ελάφρυνση χρέους αν χρειαστεί, όσο και ότι όλα τα μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα στηρίζουν τη συνέχεια της συμμετοχής στην ευρωζώνη.  
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ