Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019
x

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ OAEE

Την έντονη ανησυχία του για τη βιωσιμότητα του Ταμείου των Επαγγελματοβιοτεχνών εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Την έντονη ανησυχία του για τη βιωσιμότητα του Ταμείου των Επαγγελματοβιοτεχνών εκφράζει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Αθήνας και υπογραμμίζει πως παρακολουθεί τις εξελίξεις στη βάση των παρατηρήσεων και των ερωτήσεων που το ίδιο το ταμείο ΟΑΕΕ θέτει προς την πολιτεία.

Όπως επισημαίνει το ΒΕΑ, το ιστορικό της δημιουργίας του ΟΑΕΕ με την ενοποίηση ελλειμματικών ταμείων δημιούργησε δέσμευση για την πολιτεία στην κατεύθυνση εξασφάλισης της βιωσιμότητας του ενιαίου ταμείου. «Αντ΄ αυτού οι εξελίξεις δημιουργούν ένα επιβαρυντικό πλαίσιο ασφαλιστικού συστήματος των Επαγγελματοβιοτεχνών και συνιστούν κίνδυνο για το μέλλον του ταμείου τους», τονίζει το ΒΕΑ.

Μάλιστα, αναφέρεται στο ζήτημα της χρηματοδότησης του ΟΑΕΕ σημειώνοντας τα εξής:

Στο άρθρο 37 του Σ/Ν αναφέρεται «από 1-1-2015 το κράτος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ………..».

Ως εκ τούτου, αναφέρει το ΒΕΑ, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις:

- Για την επιχορήγηση του Οργανισμού από τον κρατικό προϋπολογισμό (τακτική επιχορήγηση.
- Για τη συμμετοχή του κράτους στις εισφορές των ασφαλισμένων (διμερής χρηματοδότηση)
- Για την απόδοση του ποσοστού στα πρόσθετα τέλη χαρτοσήμου (κοινωνικός πόρος).

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι «οι ανάγκες του ταμείου όμως δεν καλύπτονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις κι έτσι κάθε έτος ο Οργανισμός καλύπτει τις ανάγκες του με έκτακτη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι αναγκαίο, επομένως, να προβλεφθεί χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ και μάλιστα με ποσοστό 0,65% του ΑΕΠ (το 50% της χρηματοδότησης που λαμβάνει το ΙΚΑ)».A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ