Κυριακή 18 Αυγούστου 2019
x

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ RYANAIR ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ

Η Επίτροπος σημειώνει στην απάντησή της ότι η Κομισιόν «βρίσκεται σε επαφή με τον εθνικό φορέα επιβολής του Ηνωμένου Βασιλείου».

Απάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της αρμόδιας Επιτρόπου για θέματα Μεταφορών, Βιολέτα Μπουλτς, στην επείγουσα ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με το περιστατικό που ταλαιπώρησε δεκάδες Έλληνες επιβάτες, όταν – με απόφαση της αεροπορικής εταιρείας Ryanair και κατά την προγραμματισμένη πτήση της από το Λονδίνο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη – μεταφέρθηκαν στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, στις αρχές Ιανουαρίου.

Στην απάντησή της, όπως υποστηρίζει ο κ. Παπαδημούλης, η Επίτροπος Β. Μπουλτς «πετάει το μπαλάκι» στα κράτη-μέλη, όσον αφορά στην επιβολή του κανονισμού αριθ. 261/2004, για τον καθορισμό εναλλακτικών αεροδρομίων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Βάσει αυτού του κανονισμού «η Ryanair επέλεξε, προφανώς για λόγους κόστους, όχι κάποιο από τα ανοιχτά αεροδρόμια στην Ελλάδα ή και σε κάποια γειτονική χώρα αλλά σε κάθε περίπτωση κοντά στη Θεσσαλονίκη, αλλά το φθηνό αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, μια επιλογή ανεύθυνη και κοινωνικά προκλητική», σύμφωνα με όσα επισήμανε ο Δημ. Παπαδημούλης στην ερώτησή του.

Η Επίτροπος σημειώνει στην απάντησή της ότι η Κομισιόν «βρίσκεται σε επαφή με τον εθνικό φορέα επιβολής του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εν λόγω πτήση η οποία αναχώρησε από το Ηνωμένο Βασίλειο, και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς».

Στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για το «ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει η Κομισιόν, ώστε το θεσμικό πλαίσιο να θέτει πραγματικά σε προτεραιότητα τους επιβάτες και την ασφαλή και δίκαιη μεταχείρισή τους», η Επίτροπος Β. Μπουλτς υπενθυμίζει ότι «η Επιτροπή ενέκρινε ήδη το 2013 πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών», η οποία όμως «δεν μπόρεσε να εγκριθεί στο Συμβούλιο το 2015, λόγω ζητημάτων κυριαρχίας επί του Γιβραλτάρ».

Έτσι «η Επιτροπή δημοσίευσε το 2016 ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της εφαρμογής του κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος».

Τέλος, η Επίτροπος αναφέρει πως «οι υπηρεσίες της Επιτροπής ξεκίνησαν πρόσφατα μελέτη, σχετικά με την κατάσταση της προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ.

Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα το φθινόπωρο του 2019 και θα τροφοδοτήσουν τις σχετικές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο».

Αναλυτικά η ερώτηση και η απάντηση:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή
Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL)

Θέμα: Σχετικά με την ταλαιπωρία Ελλήνων επιβατών από τη Ryanair

Στις 4 Ιανουαρίου 2019, η αεροπορική εταιρεία Ryanair, επικαλούμενη τις άσχημες καιρικές συνθήκες, αποφάσισε να αλλάξει τον τόπο προσγείωσης της πτήσης FR8582 από το Λονδίνο,που είχε προορισμό τη Θεσσαλονίκη, και να προσγειώσει το αεροπλάνο στην ρουμανική πόλη Τιμισοάρα, σχεδόν 800 χιλιόμετρα μακριά. Με δεδομένη την ευθύνη που φέρει η εταιρία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004,για τον καθορισμό εναλλακτικών αεροδρομίων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η Ryanair επέλεξε, προφανώς για λόγους κόστους, όχι κάποιο από τα ανοιχτά αεροδρόμια στην Ελλάδα ή και σε κάποια γειτονική χώρα αλλά σε κάθε περίπτωση κοντά στην Θεσσαλονίκη, αλλά το φθηνό αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, μιαεπιλογή ανεύθυνη και κοινωνικά προκλητική.

Αποτέλεσμα ήταν οι επιβάτες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, να ταλαιπωρηθούν υπερβολικά. Λύση έδωσε η Ελληνική Κυβέρνηση, ναυλώνοντας αεροσκάφος της Aegean το οποίο και μετέφερε τους επιβάτες στην Θεσσαλονίκη.

Λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004 και τη μεγάλη ευθύνη της Ryanair, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς προστατεύει τα δικαιώματα των επιβατών όταν αυτά συγκρούονται με μία τέτοια πολιτική χαμηλού κόστους των αεροπορικών εταιριών;

Τι πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει ώστε το θεσμικό πλαίσιο να θέτει πραγματικά σε προτεραιότητα τους επιβάτες και την ασφαλή και δίκαιη μεταχείρισή τους;

Απάντηση της κ. Bulc εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(30.1.2019)

Ο κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών[1] ορίζει τα ελάχιστα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης, καθυστέρησης πτήσης ή ακύρωσης πτήσης. Ο κανονισμός εφαρμόζεται για κάθε επιβάτη που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3. Οι αεροπορικές εταιρείες, ανεξαρτήτως του επιχειρηματικού τους μοντέλου, έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τον κανονισμό. Τα κράτη μέλη έχουν ορίσει εθνικούς φορείς επιβολής οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την επιβολή του εν λόγω κανονισμού.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τον εθνικό φορέα επιβολής του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εν λόγω πτήση η οποία αναχώρησε από το Ηνωμένο Βασίλειο, και θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυς.

Προκειμένου να ενισχυθούν τα δικαιώματα των επιβατών, η Επιτροπή ενέκρινε ήδη το 2013 πρόταση[2] για την τροποποίηση του κανονισμού για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Καθώς η εν λόγω πρόταση δεν μπόρεσε να εγκριθεί στο Συμβούλιο το 2015 λόγω ζητημάτων κυριαρχίας επί του Γιβραλτάρ, η Επιτροπή δημοσίευσε το 2016 ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές[3] με σκοπό τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της εφαρμογής του κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες της Επιτροπής ξεκίνησαν πρόσφατα μελέτη σχετικά με την κατάσταση της προστασίας των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών στην ΕΕ. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα το φθινόπωρο του 2019 και θα τροφοδοτήσουν τις σχετικές συζητήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ