Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2020
x

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ «ΔΡΟΜΟ» ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αποζημιώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται στη διαδρομή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη προβλέπει το νομοσχέδιο για τον αγωγό.

Αποζημιώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται στη διαδρομή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, η οποία θα καθοριστεί μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, προβλέπει το νομοσχέδιο για τον αγωγό.

Η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τ. Μπιρμπίλη κατέθεσε στη Βουλή το ενημερωτικό σημείωμα για το νομοσχέδιο που αποσκοπεί, όπως αναφέρεται, στην ολοκλήρωση του έργου με ταχείς ρυθμούς και σύντομες διαδικασίες και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως «έργο μείζονος εθνικής σημασίας, προφανούς δημόσιας ωφέλειας και γενικά δημόσιου συμφέροντος.»

Το νομοσχέδιο προβλέπει περιορισμούς στη χρήση γης και τη δόμηση σε ζώνες ορισμένου πλάτους από τον άξονα του αγωγού, με αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες η οποία ορίζεται στο 25% της αγοραίας αξίας των ακινήτων που δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακώλυτα. Την αγοραία αξία καθορίζει ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας.

Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται επίσης θέματα απαλλοτριώσεων για τις εκτάσεις που χρειάζονται προκειμένου να κατασκευαστούν ορισμένες εγκαταστάσεις (π.χ. αντλιοστάσια κλπ), ενώ παρέχεται στη διεθνή εταιρεία του έργου, την Trans Balkan Pipeline Oil Company, η δυνατότητα να χρησιμοποιεί χωρίς αποζημίωση δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις αναγκαίες για την κατασκευή του αγωγού και σε περίπτωση που αυτές είναι κοινόχρηστες να τις επαναφέρει στην προηγούμενη κατάσταση με δικές της δαπάνες. Για την τοποθέτηση του τελευταίου τμήματος του αγωγού, στην Αλεξανδρούπολη, παρέχεται η δυνατότητα παραχώρησης στην εταιρεία δικαιώματος χρήσης τμημάτων του αιγιαλού και χορήγησης άδειας εγκατάστασης στον θαλάσσιο πυθμένα.

Η κατασκευή του αγωγού προβλέπεται στην τριμερή συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Ρωσίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας και έχει κυρωθεί από τη Βουλή με το νόμο 3558/2007.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ