Κυριακή 29 Μαΐου 2022
x

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Η επερώτηση θέτει το ερώτημα κατά πόσο ο υπουργός Ανάπτυξης προτίθεται να νομοθετήσει για την κάλυψή του θέματος και υπέρ της προστασίας των πολιτών.

Επερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Ά. Γεωργιάδη καταθέτει ο Σύλλογος Δανειοληπτών &ΠΚΒΕ, κατόπιν της απάντησής του υπουργού στις 11 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τη χωρίς εξουσιοδότηση λειτουργία εταιρειών και των νομικών αντιπροσώπων προς όφελος των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα που κατέδειξε ο Σύλλογός, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα από το οποίο επιτρέπεται η δραστηριοποίηση και κίνηση εταιρειών και επαγγελματιών χωρίς κανέ-ναν έλεγχο, ενάντια στα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών.

Ο υπουργός κ. Γεωργιάδης, σημειώνει ο Σύλλογος, απαντώντας στην κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Αμανατίδης, παρέπεμψε σε έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Κατα-ναλωτή, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για την υπα-γωγή των Δικηγόρων και εταιρειών στο σύστημα επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Εντόπισε δηλαδή, υπογραμμίζει ο Σύλλογος  και αποδέχτηκε το νομικό κενό, όμως δεν φαίνεται να προτείνει οτιδήποτε για τη λύση του, επιτρέποντάς μας να σχολιά-σουμε ότι παρακάμπτει έτσι το θέμα μαζί με τις ευθύνες που έχει ως νομοθετικό μέ-λος της κυβέρνησης.

Η επερώτηση που καταθέτει θέτει το ερώτημα κατά πόσο ο υπουργός προτίθεται, όπως είναι η υποχρέωση και αρμοδιότητά του από τη θέση που βρίσκεται, να νομοθετήσει για την κάλυψή του θέματος και υπέρ της προστασίας των πολιτών ή να επι-τρέψει με την ανοχή του να συνεχιστεί η παρανομία.

Αναλυτικά η επιστολή του Συλλόγου:

Κύριε Υπουργέ,

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 131958/11, 12. 2020 απάντηση του Υπουργείου σας στην αναφορά με Α.Π. 306/11-11-2020, μας παραπέμπετε στο με αριθμό 125314/26.11.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, εξηγώντας ότι δεν υπάρχει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για την υπαγωγή των Δικηγόρων/Δικηγορικών Εταιρειών στο σύστημα επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Όπως εξηγούμε αναλυτικά παρακάτω, με τις αναφορές σε διατάξεις που αφήνουν νομικά κενά και επιτρέπουν παρανομίες δημιουργώντας καθημερινά προβλήματα στους πολίτες, στην ουσία αποφεύγετε να λάβετε τις ευθύνες σας ως αρμόδιος Υπουργός και να λάβετε τις απαραίτητες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προστασία των συμπολιτών μας και την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας μας.

Αναλυτικότερα, στο ανωτέρω έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, στην Ενότητα με τίτλο «Ενημέρωση οφειλετών για ληξιπρόθεσμες οφειλές από Δικηγόρους/Δικηγορικά Γραφεία», αναφέρεται ότι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σε ερώτημα που υπεβλήθη από την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αναφορικά με το

α) αν είναι η δυνατή η επιβολή κυρώσεων από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή σε δικηγορικά γραφεία λόγω παράβασης του ν. 3758/2009 και

β) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επιβολή κύρωσης, με βάση την ισχύουσα ρύθμιση του ν. 3758/2009, εάν είναι δυνατή η ρητή νομοθετική πρόβλεψη περί υπαγωγής των Δικηγόρων/Δικηγορικών Εταιρειών στην έννοια των φυσικών προσώπων, το ΝΣΚ (τμήμα Γ) γνωμοδότησε με την υπ’ αριθμ. 598/03.12.2012 ομόφωνη γνωμοδότησή του ότι α) οι Δικηγόροι/Δικηγορικές Εταιρείες δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου 3758/2009 περί των Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών και β) ότι βάσει του 3758/2009 δεν είναι δυνατή η ρητή νομοθετική πρόβλεψη για την υπαγωγή των Δικηγόρων/Δικηγορικών Εταιρειών στο σύστημα επιβολής διοικητικών κυρώσεων.

Εφόσον το Υπουργείο σας, παραπέμπει στο περιεχόμενο του υπ' αριθμ. 125314/26.11.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, σημαίνει ότι δέχεται μεν ότι οι Δικηγόροι/δικηγορικές εταιρείες δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 3758/2009, παρόλα αυτά οιαδήποτε όχληση που δέχεται ο δανειολήπτης από δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία για ληξιπρόθεσμη οφειλή του είναι προδήλως παράνομη.

Μας απαντάτε λοιπόν ότι ναι μεν οι δικηγόροι ή οι δικηγορικές εταιρείες παρανομούν, δεν μπορούν όμως να τους επιβληθούν κυρώσεις καθώς δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 3758/2009. Επομένως οι δικηγόροι ή οι δικηγορικές εταιρείες που δρουν δήθεν ως εντολοδόχοι τραπεζικών ιδρυμάτων η εταιρειών ειδικού σκοπού, μπορούν χωρίς να κινδυνεύουν με κυρώσεις να ενοχλούν ανεξέλεγκτα τον δανειολήπτη, να του προτείνουν δήθεν ρυθμίσεις των οφειλών του χωρίς μάλιστα να υποχρεούνται να αποδείξουν με νομιμοποιητικά έγγραφα ότι δικαιούνται να το πράττουν.

Στην απάντηση του Υπουργείου σας, που επαναλαμβάνω, εφόσον παραπέμπει στο υπ' αριθμ. 125314/26.11.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, σημαίνει ότι αποδέχεστε όλο του το περιεχόμενο.

Παρόλα αυτά δεν απαντάτε λαμβάνοντας θέση στο κατά πόσο σκοπεύετε να προβείτε δια ρητής νομοθετικής πρόβλεψης στη λήψη μέτρων προστασίας των εκάστοτε δανειοληπτών που διατηρούν ληξιπρόθεσμες οφειλές, έναντι των δικηγόρων και δικηγορικών εταιριών που παρά τις επιταγές του Ν.3758/2009 ενεργούν παρανόμως, με δεδομένο μάλιστα, ότι αφενός γίνεστε καθημερινά αποδέκτης καταγγελιών για ανάθεση σχετικής εντολής ενημέρωσης από δανειστές σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός εταιριών ενημέρωσης και δη σε δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες, αφετέρου ότι η υπ' αριθμ. 598/03.12.2012 γνωμοδότηση δεν είχε γίνει δεκτή από τον τότε Υφυπουργό Ανάπτυξης, Νότη Μηταράκη που τυγχάνει να ανήκει στην πολιτική σας παράταξη, ως προς το σκέλος ότι δεν μπορεί να υπάρξει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για την υπαγωγή των Δικηγόρων/Δικηγορικών Εταιρειών στο σύστημα επιβολής διοικητικών κυρώσεων του ν. 3758/2009.

Είναι ολοφάνερο ότι εντοπίζετε και εσείς το νομικό κενό που καταπατά το πνεύμα των σχετικών νόμων και επιτρέπει να γίνονται παράνομες κινήσεις σε βάρος των πολιτών. Τίθεται θέμα λοιπόν κατά πόσο προτίθεστε να νομοθετήσετε για την κάλυψή του και υπέρ της προστασίας των πολιτών ή όχι, επιτρέποντας στη δεύτερη περίπτωση να συνεχιστεί η παρανομία.

Ερωτάσθε λοιπόν με την παρούσα, αν προτίθεσθε εσείς ως Υπουργός Ανάπτυξης, προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατά των Δικηγόρων/Δικηγορικών Εταιριών, για να αναχαιτιστεί η ανεξέλεγκτη δράση τους, να νομοθετήσετε ρητώς περί της υπαγωγής αυτών  στο πλαίσιο του Ν. 3758/2009, ώστε να επιβάλλονται πλέον και σε αυτές ως άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο διοικητικές κυρώσεις.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ