Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019
x

ΕΦΕΤ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ 110.280 ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΠΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Ο ΕΦΕΤ εξέτασε ακόμη 10 ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και επικύρωσε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 25.035,00 ευρώ.

Την επιβολή προστίμων σε 7 επιχειρήσεις τροφίμων, συνολικού ύψους € 110.280,00 ανακοίνωσε ο ΕΦΕΤ με την υπ. αριθμ. 8η/10–5–2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του.     

Επίσης, εξέτασε 10 ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων και επικύρωσε την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους € 25.035,00.  

Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα αφορούν super market, προμηθευτή ελαιολάδου σε επιχείρηση μαζικής εστίασης, συσκευαστήριο μελιού, εμπορική εταιρεία, επιχείρηση επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος, βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος και εμπορική επιχείρηση κρέατος για:  

Παραγωγή, διακίνηση και διάθεση μη ασφαλών τροφίμων.

Παρακώληση και παρεμπόδιση ελέγχου.

Παραπλανητική επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση τροφίμων.

Έλλειψη ειδικής εκπαίδευσης προσωπικού μονάδων τεμαχισμού κρέατος.

Αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή HACCP.

Λειτουργία χωρίς άδεια.

Μη ορθή διαχείριση των παραγόμενων ζωικών υποπροϊόντων (ΖΥΠ) από τις επιχειρήσεις.

Μη συμμόρφωση ως προς τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα  συμφέροντα των καταναλωτών.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ