Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
x

ΕΦΚΑ: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΜΕ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει διαδικτυακά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, ή στις αρμόδιες υπηρεσίες μη μισθωτών.

Ενημέρωση για τον συμψηφισμό ποσών επιστροφής, με μελλοντικές εισφορές παρέχει με ανακοίνωσή της η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα, ενημερώνει τους ασφαλισμένους που δικαιούνται ποσό προς επιστροφή- ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης εισφορών 2017 -ότι συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφορές, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς Μαρτίου 2018

Οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα για τον συμψηφισμό:

Για ποσά έως 50 ευρώ, ο συμψηφισμός θα πραγματοποιείται αυτόματα. Για ποσά άνω των 50 ευρώ, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως 31 Μαϊου έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί συμψηφισμός.

Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει διαδικτυακά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, ή στις αρμόδιες υπηρεσίες μη μισθωτών.

Το ποσό της επιστροφής πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, για όσους δεν έχουν υποβάλλει αίτηση συμψηφισμού με μελλοντικές εισφορές.

Ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι με τη διαδικασία του συμψηφισμού αποτρέπεται ενδεχόμενη κατάσχεση του ποσού επιστροφής έναντι οφειλών προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ