Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020
x

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.955.000 ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εκτέλεση θα γίνει με εργολαβία

Την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και πεζοδρόμων» ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, σήμερα, Δευτέρα 27 Νοεμβρίου, στη διάρκεια της 24ης τακτικής συνεδρίασης.

Η σχετική μελέτη αφορά τη συντήρηση και επισκευή μικρής ή μεσαίας κλίμακας των πεζοδρομίων και πεζοδρόμων στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες και στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.955.000€ και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εκτέλεση θα γίνει με εργολαβία, κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, με ανοικτή διαδικασία και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ