Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019
x

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Κυκλοφόρησε σήμερα ειδική έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Η κρίση του 1929, η ελληνική οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1928-1940».

Κυκλοφόρησε σήμερα ειδική έκδοση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Η κρίση του 1929, η ελληνική οικονομία και οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1928-1940».

Η έκδοση αυτή, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αποτελεί συμβολή της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Τράπεζας της Ελλάδος στην ημερίδα με θέμα τις επιπτώσεις της κρίσης του 1929 στην ελληνική οικονομία, που διοργανώνει σήμερα το απόγευμα το Ίδρυμα της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου εξετάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της κρίσης του 1929 και της σημερινής κρίσης, καθώς και ο αντίκτυπος της κρίσης του 1929 στην ελληνική οικονομία. Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου, η κρίση του 1929 και τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας αναλύονται μέσα από αποσπάσματα των ετήσιων εκθέσεων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1928 έως και 1940. Οι εκθέσεις αυτές καλύπτουν την περίοδο από την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος έως τις παραμονές της Κατοχής.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ