Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021
x

ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2021 (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Οι εξαγωγές της Ελλάδος τον Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία, ανήλθαν σε 3.338,1 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 34,6% σε σχέση με το 2020.

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Μάρτιο του 2021 με βάση τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 10.05.2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε €3.338,1 εκατ. και αυξήθηκαν κατά 34,6%, δηλαδή €858,3 εκατ. συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020, όταν διαμορφώθηκαν σε €2.479,8 εκατ.

Αντίστοιχα, ανοδική κατά 31,6%, δηλαδή €1.304,1 εκατ. ήταν και η πορεία των εισαγωγών που ανήλθαν σε €5.428,4 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 έναντι €4.124,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, όταν έγιναν εμφανή τα πρώτα σημάδια της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Ελλάδα . Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε €2.090,3 εκατ. έναντι €1.644,5 εκατ. πέρυσι, αυξημένο κατά €445,8 εκατ., δηλαδή 27,1%.

 Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Μαρ 21 Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 3.338,1 2.479,8 858,3 34,6%
Εισαγωγές 5.428,4 4.124,3 1.304,1 31,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.090,3 -1.644,5 -445,8 27,1%


Αν αφαιρεθούν τα πετρελαιοειδή από τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας, η εικόνα δεν διαφοροποιείται σημαντικά. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 29,9%, δηλαδή €574,0 εκατ. και ανήλθαν σε €2.493,1 εκατ. έναντι €1.919,1 εκατ. τον Μάρτιο του 2020, ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €4.256,2 εκατ. φέτος έναντι €3.221,7 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας θετική μεταβολή κατά €1.034,5 εκατ., δηλαδή 32,1%. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €1.763,1 εκατ., αυξημένο κατά €460,5 εκατ., δηλαδή 35,4% συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Μαρ 21 Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 2.493,1 1.919,1 574,0 29,9%
Εισαγωγές 4.256,2 3.221,7 1.034,5 32,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.763,1 -1.302,6 -460,5 35,4%


Αναφορικά με την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της Ελλάδας στο διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2021, αυτές κρίνονται ιδιαίτερα θετικές και ενισχυμένες. Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €8.756,2 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2021 έναντι €7.988,6 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2020, με την αύξηση να ανέρχεται σε €767,6 εκατ., δηλαδή 9,6%. Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €13.490,4 εκατ. φέτος έναντι €13.236,0 εκατ. πέρυσι, δηλαδή αυξημένες κατά €254,4 εκατ., δηλαδή 1,9%, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό κατά €4.734,2 εκατ., μειωμένο ωστόσο κατά €513,2 εκατ., δηλαδή 9,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,5%, δηλαδή €684,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €6.644,9 εκατ., ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,2%, δηλαδή €524,0 εκατ. και ανήλθαν στο ποσό των €10.580,5 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Μαρ 21 Ιαν-Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Εξαγωγές 8.756,2 7.988,6 767,6 9,6%
Εισαγωγές 13.490,4 13.236,0 254,4 1,9%
Εμπορικό Ισοζύγιο -4.734,2 -5.247,4 513,2 -9,8%


Σημαντική πρόοδο κατέγραψαν οι περισσότεροι κλάδοι των ελληνικών εξαγωγών και ιδιαίτερα τα χημικά (αύξηση €252,3 εκατ., δηλαδή 21,7%), τα τρόφιμα (αύξηση €107,5 εκατ., δηλαδή 8,3%) και τα βιομηχανικά (αύξηση €105,4 εκατ., δηλαδή 8,2%). Θετική ήταν η συνεισφορά των μηχανημάτων-οχημάτων (αύξηση €96,3 εκατ., δηλαδή 13,4%), των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (€4,2 εκατ., δηλαδή 0,7%), των πρώτων υλών (€115,1 εκατ., δηλαδή 33,7%) και των ποτών και καπνών (€27,8 εκατ., δηλαδή 14,9%). Αντίθετα, τα λίπη και έλαια κατέγραψαν μείωση εξαγωγών κατά €1,7 εκατ., δηλαδή 0,9% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα μείωση κατά €11,5 εκατ., δηλαδή 9,5%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 21 Ιαν-Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή 2.131,7 2.052,7 79,0 3,8%
Χημικά 1.413,0 1.160,7 252,3 21,7%
Τρόφιμα 1.399,4 1.291,9 107,5 8,3%
Βιομηχανικά 1.388,1 1.282,7 105,4 8,2%
Μηχ/τα-Οχήματα 813,1 716,8 96,3 13,4%
Διαφ. Βιομηχανικά 644,4 640,2 4,2 0,7%
Πρώτες Ύλες 456,7 341,6 115,1 33,7%
Ποτά-Καπνά 213,9 186,1 27,8 14,9%
Λίπη-Έλαια 186,2 187,9 -1,7 -0,9%
Μη ταξινομημένα 109,9 121,4 -11,5 -9,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 6.624,7 5.929,4 695,3 11,7%
Σύνολο* 8.756,4 7.982,1 774,3 9,7%


Πίνακας 5.
Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάρτιος 2020/2021

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 21 Μαρ 20 Διαφορά 21/20 ΕΤ 21/20
Πετρελαιοειδή 848,7 590,4 258,3 43,8%
Χημικά 528,9 394,7 134,2 34,0%
Τρόφιμα 526,1 452,9 73,2 16,2%
Βιομηχανικά 521,3 438,5 82,8 18,9%
Μηχ/τα-Οχήματα 311,2 198,9 112,3 56,5%
Διάφ. Βιομηχανικά 240,2 162,8 77,4 47,5%
Πρώτες Ύλες 177,9 96,3 81,6 84,7%
Ποτά-Καπνά 83,3 61,7 21,6 35,0%
Λίπη-Έλαια 60,0 57,2 2,8 4,9%
Μη ταξινομημένα 40,5 40,7 -0,2 -0,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή* 2.489,4 1.903,9 585,5 30,8%
Σύνολο* 3.338,1 2.494,3 843,8

33,8%


Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) απορρόφησαν το σημαντικότερο μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών (54,1% με πετρελαιοειδή,
66,4% χωρίς τα πετρελαιοειδή), ενώ σημαντικά μικρότερο ήταν το μερίδιο των εξαγωγών που απορρόφησαν οι Τρίτες Χώρες (45,9% με πετρελαιοειδή, 33,6% χωρίς τα πετρελαιοειδή).
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ