Κυριακή 31 Μαΐου 2020
x

ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «ΒΒ-» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΟΙΚΟΣ FITCH

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, ενώ η χρηματοπιστωτική κρίση της Ελλάδας έδειξε αδυναμίες στην αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης

Παρά τις εκτιμήσεις ότι η Fitch θα προχωρούσε σε αλλαγή των προοπτικών της χώρας αναβαθμίζοντάς τες σε θετικές από σταθερές, τελικά χθες ο οίκος στην τακτική του αναθεώρηση απλά διατήρησε τις αξιολογήσεις της προηγούμενης, δηλαδή  τη βαθμίδα BB- και τις σταθερή προοπτική (stable).

Σύμφωνα με τον οίκο, ενώ η χρηματοπιστωτική κρίση της Ελλάδας έδειξε αδυναμίες στην αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης και έθεσε οξείες πιέσεις στην πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, η διακυβέρνηση εξακολουθεί να είναι σημαντικά ισχυρή. Το προφίλ του χρέους της γενικής κυβέρνησης θεωρείται ότι έχει σημαντικά πλεονεκτήματα παρά το μεγάλο ύψος και η δημοσιονομική επίδοση της χώρας τα τελευταία τρία χρόνια ήταν ισχυρότερη σε σχέση με τις αξιολογήσεις άλλων χωρών.

Ο οίκος αναμένει ότι η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας θα επιταχυνθεί περαιτέρω το 2019. Η αύξηση της επενδυτικής ζήτησης, η μείωση του ποσοστού ανεργίας, το αυξανόμενο διαθέσιμο εισόδημα και η μέτρια δημοσιονομική χαλάρωση έχουν ως στόχο να στηρίξουν την εγχώρια ζήτηση, η οποία θα αντισταθμίσει την αρνητική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ από το εμπόριο . Μετά την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2% το 2018, αναμένει ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 2,3% το 2019 και στο 2,2% το 2020.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ