Σάββατο 17 Αυγούστου 2019
x

«ΕPSILON NET»: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σύμβαση συνεργασίας για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ενίσχυσης «Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα προχώρησε η εισηγμένη εταιρία στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την επωνυμία «Epsilon Net» ΑΕ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, η «Epsilon Net» ανακοίνωσε ότι υπεγράφη μεταξύ αυτής και της Εθνικής Τράπεζας σύμβαση συνεργασίας για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα ενίσχυσης «Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Η «Epsilon Net» έχει προχωρήσει στην δημιουργία ενός «Πανελλαδικού Δικτύου Συνεργατών ΕΣΠΑ» με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένης προσφοράς υπηρεσιών για την κατάθεση επενδυτικών προτάσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Στόχος της δημιουργίας του Δικτύου είναι να διευκολύνει, σε πανελλαδική κλίμακα, τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες στην υποβολή πρότασης σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό-λογιστή τους ή τον σύμβουλό τους, προσφέροντας στους τελευταίους εξειδικευμένο λογισμικό για την δημιουργία και διαχείριση των προτάσεων, έγκυρα εργαλεία καθώς και τις απαραίτητες υποδομές υποστήριξης, ενημέρωσης και απάντησης ερωτημάτων.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο στρατηγικός στόχος της προσπάθειας είναι η ενίσχυση των σχέσεων της εταιρίας με το ήδη υπάρχον δίκτυο των λογιστών - συνεργατών της, καθώς και η διεύρυνση αυτού. Αναμένεται ότι σημαντικό οικονομικό όφελος θα προκύψει από την πώληση προϊόντων λογισμικού, δεδομένου ότι αυτά ανήκουν στις επιλέξιμες δαπάνες του συγκεκριμένου προγράμματος του ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες μέσω του εξειδικευμένου site www.espanet.gr.A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ