Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020
x

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οι αναπροσαρμογές που φέρνει η κρίση του κορωνοϊού στη στρατηγική της δημοτικής αρχής για τα τεχνικά έργα. Γράφει ο Δημήτρης Μήτρου.

του Δημήτρη Μήτρου*

Η πανδημία του κορωνοΐού εκτός από τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί στην καθημερινότητά μας, διαμορφώνει νέα δυσμενή δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα των επόμενων μηνών αν όχι των ετών.

Η διοίκηση Ζέρβα υπό την καθοδήγησή του, μελετά συνεχώς τα νέα δεδομένα και προχωρά στις απαραίτητες αναπροσαρμογές στη στρατηγική της, σε όλους τους τομείς δράσης της, με σκοπό τη βέλτιστη προσαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων της στα νέα πρωτόγνωρα δεδομένα.

Από την πρώτη στιγμή εξασφαλίσθηκε με προσωπικό ασφαλείας και τις τρέχουσες εργολαβίες, η διαρκής συντήρηση των δικτύων οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού και υπήρξε έκτακτος προγραμματισμός για τη συντήρηση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων. Η μειωμένη κίνηση στους δρόμους λόγω των περιορισμών στην κυκλοφορία και το κλείσιμο των σχολείων, θλιβερά απότοκα της πανδημίας, αξιοποιούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για την απρόσκοπτη εφαρμογή του προγράμματος συντηρήσεων.

Επίσης δόθηκε εντολή και παρέχονται μια σειρά από υπηρεσίες ηλεκτρονικά από την Δνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών, στους πολίτες και μηχανικούς για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης των υποθέσεων τους με τηλεεργασία.

Ακόμη σε ότι αφορά την τεχνική δραστηριότητα και παραγωγή έχουν δοθεί βασικές οδηγίες για την οργάνωση της εκτέλεσης των έργων του τεχνικού προγράμματος, με επανασχεδιασμό των χρονοδιαγραμμάτων με τους όρους που επιβάλλουν οι νέες αυξημένες απαιτήσεις για την υγιεινή και ασφάλεια του τεχνικού προσωπικού.

Βασική προϋπόθεση για αυτή την προσαρμογή ήταν από την πρώτη στιγμή, η εξασφάλιση λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών και η συνέχιση όλων των διαδικασιών όπως η διεκπεραίωση πιστοποιήσεων και ανακεφαλαιοποιητικών πινάκων εργασιών , η τήρηση των απαραίτητων αρχείων των έργων και η συνέχεια των διαγωνιστικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη και που η ολοκλήρωσή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη συνέχιση υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος. Όπου ήταν απαραίτητο υπήρξε συνεργασία και με τους επικεφαλής των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την επικύρωση όσων διαδικασιών απαιτείται από τις αρμόδιες επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες, πρόθεση της διοίκησης είναι να συνεχισθούν, δίνοντας όπου χρειάζεται τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία παρατάσεις, π.χ. σε περιπτώσεις προσκόμισης νομιμοποιητικών εγγράφων από προσωρινούς αναδόχους , τα οποία εκδίδονται από δικαστικές αρχές, οι διαδικασίες των οποίων παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Η ψηφιακή διενέργεια των διαγωνισμών μας έχει βοηθήσει ώστε οι διαδικασίες τους να προχωρούν σε ικανοποιητικό επίπεδο, παρά τη δύσκολη συγκυρία.

Παράλληλα προωθούμε προς τα αρμόδια υπουργεία και τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των ΟΤΑ, προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί σε όλα τα παραπάνω η πανδημία.

Όμως όσα αναφέρθηκαν αφορούν τις ενέργειές μας για τη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης σε ότι αφορά την τεχνική δραστηριότητα. Παράλληλα εντάσσουμε τις νέες παραμέτρους στο φετινό τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου που το επόμενο διάστημα θα θέσουμε υπό την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό την εντατικοποίηση των έργων με χρονοδιαγράμματα που θα ανταποκρίνονται στο worst case scenario (καθυστέρηση εύρεσης φαρμάκων και εμβολίου), που θα διαχωρίσουν αισθητά τον εργασιακό χρόνο σε περιόδους που θα είναι απαραίτητοι πιο αυστηροί περιορισμοί συναθροίσεων και μετακινήσεων και σε περιόδους που θα είναι πιο χαλαροί.

Έτσι το αμέσως επόμενο διάστημα από την τωρινή καραντίνα ,προχωρούμε σε ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοπρατήσεων με παρεμβάσεις αναβάθμισης των γειτονιών της πόλης, τον ηλεκτροφωτισμό και την υπογειοποίηση των δικτύων του, χρησιμοποιώντας διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπει η κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως οι συμφωνίες πλαίσιο έργων, με μικρότερο διοικητικό κόστος και μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ίδιο διάστημα θα δημοπρατηθεί η ψηφιοποίηση του αρχείου των οικοδομικών αδειών καθώς επίσης θα δρομολογηθεί και μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών που θα διαθέτει ο δήμος στους πολίτες.

Παράλληλα συνεχίζουμε την ωρίμανση έργων με εξασφαλισμένη χρηματοτοδότηση όπως το πολιτιστικό κέντρο στους σταύλους Παπάφη, τον πολιτιστικό-τουριστικό περίπατο του άξονα Αριστοτέλους-Λ. Νίκης με κατασκευή προέκτασης με deck κατά μήκος της, και την ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης για την ανάπλαση της πλατείας Διοικητηρίου. Μάλιστα για την τελευταία θα συζητηθεί σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και της Εγνατία Οδός Α.Ε. που θα εκπονήσει και τις μελέτες με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακόμη έγινε αποσφράγιση την τελευταία εβδομάδα των προσφορών για δύο σημαντικές εργολαβίες για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την απαρέγκλιτη υλοποίηση των δεκάδων έργων που προβλέπει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω αποτελεί καθοριστικό παράγοντα η συντονισμένη προσπάθεια των στελεχών και του προσωπικού των τεχνικών υπηρεσιών αλλά και όλων των εμπλεκόμενων Δ/νσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης που από την αρχή της κρίσης έχουν ανταποκριθεί με επιτυχία στη στοχοθεσία που τους έχει θέσει ο Δήμαρχος Κ. Ζέρβας και η διοίκησή του Δήμου.

* Ο Δημήτρης Μήτρου είναι Τεχνικός Σύμβουλος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας-Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας

 

 
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ