Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021
x

Η LIDL ΕΛΛΑΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EDGE ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ

Την πιστοποίηση πράσινων κτηρίων EDGE για 215 καταστήματά της έλαβε σε πρώτη φάση η Lidl Ελλάς - Τι σηματοδοτεί η εξέλιξη για την εταιρεία.

H Lidl Ελλάς έλαβε σε πρώτη φάση την πιστοποίηση πράσινων κτηρίων EDGE για 215 καταστήματά της, κάνοντας χρήση του προτύπου του διεθνούς οργανισμού International Finance Corporation (IFC), χρηματοδοτικού βραχίονα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Το πρόγραμμα EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) βοηθά τους ιδιοκτήτες ακινήτων,  τους κατασκευαστές και τις εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων να κατασκευάσουν και να λειτουργήσουν πράσινα κτήρια. Υποστηρίζεται από τη δωρεάν εφαρμογή, το EDGE App, που προωθεί λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, της αποδοτικής χρήσης νερού και της ενσωματωμένης σε υλικά ενέργειας, μειωμένης κατά 20% τουλάχιστον σε σύγκριση με το τοπικό σημείο αναφοράς, γεγονός που αποτελεί την ελάχιστη απαίτηση για την πιστοποίηση EDGE. To τοπικό σημείο αναφοράς υπολογίζεται σύμφωνα με τους πολεοδομικούς κανονισμούς, τα τοπικά κλιματολογικά δεδομένα και τις καθιερωμένες βιομηχανικές πρακτικές στην Ελλάδα.

Η Lidl Ελλάς ξεκίνησε το 2018 τη διαδικασία πιστοποίησης EDGE σε συνεργασία με τη Sintali και την SGS, που είναι παγκόσμιοι πάροχοι πιστοποίησης EDGE του IFC. Με τη χρήση της εφαρμογής EDGE για τον εντοπισμό ευκαιριών σχετικά με τη βελτίωση της αποδοτικότητας, η Lidl Ελλάς, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, «κατάφερε να εντοπίσει τομείς ανακαίνισης, που μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και σε οικονομικά αποτελεσματική απόδοση». Αυτό περιλάμβανε την υπόδειξη των πιο αποδοτικών πράσινων τεχνολογιών προς εφαρμογή, όπως οι λυχνίες LED και τα υδραυλικά εξαρτήματα μειωμένης παροχής νερού, τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας κλιματισμού και εξαερισμού στα περισσότερα καταστήματα, καθώς και την υλοποίηση της στρατηγικής ανακαίνισης. Μόλις τα κτήρια ανταποκρίθηκαν στο πρότυπο EDGE, έλαβαν πιστοποίηση από τις Sintali-SGS, οι οποίες ανέπτυξαν μια απλοποιημένη διαδικασία για να βοηθήσουν τη Lidl Ελλάς να πιστοποιήσει το χαρτοφυλάκιο καταστημάτων της με αποτελεσματική αξιοποίηση πόρων.

Για όλα τα καταστήματα, η εφαρμογή του EDGE σήμαινε τη συμμόρφωση των καταστημάτων που είχαν χτιστεί πριν από χρόνια σύμφωνα με τους υφιστάμενους πολεοδομικούς κανονισμούς και στη συνέχεια την προσπάθεια για επίτευξη βελτιωμένης αποδοτικότητας κατά 20%. Υπήρχαν περιπτώσεις καταστημάτων που είχαν κατασκευαστεί περισσότερα από 20 χρόνια πριν, γεγονός που μεγεθύνει την προσπάθεια ανακαίνισης και υπογραμμίζει τη στρατηγική βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, που εστιάζει, τονίζεται στην ανακοίνωση, «στη διαρκή βελτίωση».

Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των καταστημάτων συμβάλλει στη γενικότερη επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η εταιρεία, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη συνολική μείωση των εκπομπών της και για την εξοικονόμηση πόρων. Η εταιρεία έχει δρομολογήσει την πιστοποίηση και των νέων καταστημάτων της με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση επιπλέον ευκαιριών βελτίωσης της αποδοτικότητας των πόρων της, μέσω της εφαρμογής EDGE.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πιστοποίηση EDGE εδώ.
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ