Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021
x

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή - Μετά την καταγραφή και τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων θα εκπονηθεί και σχέδιο αξιοποίησής τους

Την αντικειμενική αξία των ακινήτων της θα υπολογίσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την καταγραφή τους, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η αξία αυτών των ακινήτων είχε υπολογιστεί με βάση την τιμή κτήσης τους, που αναγραφόταν στα σχετικά συμβόλαια.

Την απόφαση για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας στη σημερινή συνεδρίασή της. Είχε προηγηθεί η καταγραφή τους, που παρουσιάστηκε και στο περιφερειακό συμβούλιο, όπως προβλέπεται από το νόμο.

Ο σχετικός νόμος, όπως τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Αθηνά Αηδονά, ισχύει από τα τέλη του 2020 και προβλέπει την εκπόνηση πολυετούς σχεδίου αξιοποίησης της περιουσίας που έχουν οι Περιφέρειες, μετά τη σχετική έγκριση του περιφερειακού συμβουλίου. Η κ. Αηδονά επισήμανε πως προτού εγκριθεί το σχέδιο δεν υπάρχουν σκέψεις για τον τρόπο αξιοποίησης συγκεκριμένων ακινήτων.

Στα ακίνητα της Περιφέρειας περιλαμβάνονται τόσο κτήρια όσο και οικόπεδα, γήπεδα και αγροί, ενώ σήμερα σχεδόν όλα είναι σε καθεστώς ιδιόχρησης.

Το περιφερειακό συμβούλιο εξάλλου αποφάσισε ότι «τυχόν αλλαγές στην υπάρχουσα κατάσταση της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μπορούν να αποφασισθούν μετά από αποφάσεις της διοίκησης, έχοντας λάβει επιπλέον υπόψη της, γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων σε θέματα οικονομικά - επιχειρησιακά, τεχνικά αλλά και νομικά, καταρτίζοντας πολυετές σχέδιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας».
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ