Τετάρτη 1 Απριλίου 2020
x

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ

Έφτασαν τα 69,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 - Συρρικνώθηκε στα 4,04 δισ. ο κύκλος εργασιών

Ισχυρή αύξηση εμφάνισαν στο εννεάμηνο του 2016 τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ, καθώς διαμορφώθηκαν σε 69,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015.  

Τα αποτελέσματα EBITDA παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, στα 775,9 εκατ. ευρώ έναντι 773,4 εκατ. ευρώ προηγουμένως, ενώ ο κύκλος εργασιών συρρικνώθηκε κατά 9,2% σε 4,04 δισ. ευρώ, λόγω:

- της μείωσης της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
- της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ (σε GWh) στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων λόγω cherry-picking από τους ανταγωνιστές,
- των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση και την επιβράβευση των πιο πάνω συνεπών πελατών καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παροχή εκπτώσεων, καθώς και
- της επίπτωσης από την απομείωση της καταναλωθείσας αλλά μη τιμολογηθείσας ενέργειας λόγω αύξησης του ποσοστού των απωλειών που οφείλονται σε ρευματοκλοπές.

Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις περιορίστηκαν κατά 6,8% λόγω της χαμηλότερης ζήτησης (-1,6%) και της μείωσης του μέσου μεριδίου λιανικής αγοράς. Παράλληλα, οι προβλέψεις για απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης μειώθηκαν κατά 215,3 εκατ. ευρώ σε 387,7 εκατ. ευρώ.

Ιεραρχώντας τις προτεραιότητες της επιχείρησης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, εξήγησε ότι άμεσος στόχος είναι:

- η εντατικοποίηση των δράσεων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας με νέα προϊόντα και με συνεργασία με μεγάλους εξειδικευμένους Οίκους
- ο περιορισμός των ρευματοκλοπών μέσω και της θέσπισης από τη ΡΑΕ του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου
- η ανάκτηση των οφειλομένων ποσών λόγω ΥΚΩ, σε πρώτη φάση των ετών 2013 και του 2014
- η κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου για το κατάλληλο Επιχειρηματικό Μοντέλο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων
A+
A-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ